Sam Ghandchiسام قندچي آقای شکوری راد مشکل شما اصلاح طلبان این نیست که کاندیدای شما در حصر است
 سام قندچی
http://www.ghandchi.com/1718-ali-shakouri-rad.htm

 

علی شکوری راد

 

شما آقای علی شکوری راد یک روز مانده به شانزدهم آذر (1) چون اعتراض جنبش دانشجویی را به عملکرد دولت حسن روحانی می بینید، می گویید: کاندیداى اصلى ما در حصر است،کاندیداى ما ممنوع التصویر است (2). مشکل این است که آقای میرحسین موسوی از همان اول کاندیداتوری خود در زادگاه آیت الله خمینی یک کلمه در مورد جنایات آیت الله خمینی نگفت و حتی وقتی سال گذشته دوباره در مورد کشتار 67 از شما اصلاح طلبان سؤال شد (3)، به این قلم پاسخ داده شد که انتظار داری میرحسین موسوی این را هم بگوید و در همان حصر سر به نیست شود. فرض کنیم آقای میرحسین موسوی این چند سال تقیه کرده چون در حصر بوده، چرا اصلاح طلبانی که در خارج از کشور هستند در مورد جنایات آیت الله خمینی حرفی نمی زنند. می دانید در کشور دموکراتیکی نظیر آمریکا احزاب وقتی در اپوزیسیون هستند مهمترین کارشان پاسخگویی در مورد دورانی است که در قدرت بوده اند و حتی در آگهی های تلویزیونی مخالفان حزب، آن خطاها در تصمیمهای سیاسی را به مردم یادآور می شوند و از جمله اگر در مورد تک تک رأی هایی که هنگام نمایندگی در کنگره داده اند پاسخگو نباشند، نمی توانند دوباره رأی بدست آورند. درست است در ایرانِ دیکتاتوری، ظاهراً سیاستمداران می جهند و خیال می کنند مردم خبر ندارند، اما به همین مراسم 16 آذر نگاه کنید که نشان می دهد پس از 64 سال همچنان مردم به یاد دارند. نیروهایی هم که آن روز در ایران در قدرت بودند، حتی وقتی امروز در اپوزیسیون هستند و در خارج از کشور، بستگی به آنکه در مورد کشتار 16 آذر 1332 چقدر شفاف عمل کنند، پاسخگو باشند و قبول مسؤلیت کنند، امروز در میان مردم ایران می توانند اعتبار و اعتماد کسب کنند. در نتیجه دیکتاتوری در ایران نباید توجیهی برای هیچ نیروی اپوزیسیون برای عدم قبول مسؤلیت رویدادهایی باشد که در دورانی اتفاق افتاده که آن نیرو در قدرت بوده است. اصلاح طلبان لازم است در مورد جنایات دوران آیت الله خمینی و از جمله کشتارهای سال 67 پاسخگو باشند و رسانه های فارسی زبان خارج کشور که هر روز اصلاح طلبان را به برنامه های خود دعوت می کنند موظف هستند که در این مورد از آنان سؤال کنند نه آنکه همچنان با سکوت از موضوع بگذرند. این ها مسائل خصوصی و شخصی نیست و موضوعات سیاسی و اجتماعی است که ملتی را نابود کرده است. اگر آنها که امروز در اپوزیسیون هستند فردا بر سر کار آیند، نباید کره شمالی دومی برای ما بسازند (4) که هنوز همه گورهای دسته جمعی سال 67 و نام و مشخصات همه آنهایی که در آن گورها خفته اند، اعلام نشده باشد.

 
به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی، ناشر و سردبیر ایرانسکوپ
http://www.iranscope.com
http://www.ghandchi.com

پانزدهم آذر ماه 1396
December 6, 2017

 

پانویس:

 

1. درباره احمد قندچی و شانزدهم آذر
http://www.ghandchi.com/1675-ahmad-ghandchi.htm

 

2. علی شکوری راد: کاندیداى اصلى ما در حصر است،کاندیداى ما ممنوع التصویر است
http://www.kaleme.com/1396/09/14/klm-263865
سايت اعتماد:همراه با گفتگو با علی شکوری‌راد: عصر جدید سیاست‌ورزی اصلاح‌طلبانه
http://isdmovement.com/2017/1217/120617/120617.Etemad-Site-A-new-era-for-Reformists.htm

 

3. سؤالی از میرحسین موسوی درباره کشتار شصت و هفت
http://www.ghandchi.com/1212-mousavi-koshtar67.htm

 

4. ویدیویی حزن انگیز در مورد واقعیتهای رژیم کره شمالی توسط دختری که از تجربه خود می گوید

https://www.facebook.com/powerofpositivity/videos/10154782510497371


 

 

مطلب مرتبط
دانشگاه تهران، 13 آذر 1396
https://www.youtube.com/watch?v=7caL7dTSBJs

 

 

 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH