Sam Ghandchiسام قندچي گزینش شاهزاده رضا پهلوی به پادشاهی، حتی در انتخاباتی کاملاً آزاد، دموکراسی نیست

 سام قندچی

http://www.ghandchi.com/1498-rp-democracy-azadi.htm

 

پی نوشت 29 ژانویه 2018: لطفاً برای توضیح بیشتر این بحث به مقاله "بازگرداندن حکومت موروثی همانقدر ضد دموکراتیک است که بازگرداندن حجاب در 57 بود" در لینک زیر مراجعه کنید: http://www.ghandchi.com/1907-no-return-to-hereditary-rule.htm
 

 

--------------------------------------------------------------------
 

پادشاهی یعنی تبعیض بر مبنای اصل و نسب و انتخاب شاهزاده رضا پهلوی یا هر کس دیگری به پادشاهی، حتی اگر در کمال آزادی در انتخابات انجام شود، نتیجه کار این خواهد شد که خانواده آن فرد، بر دیگران، برای احراز مقام اول مملکت، ارجحیت خواهد داشت، که اصلی تبعیض آمیز است. در این باره 9 سال پیش مفصل بحث شد (1). در مورد سلطنت و شاهزاده رضا پهلوی نیز بیش از سه دهه است که بحث می شود (2). در 38 سال گذشته بارها از شاهزاده رضا پهلوی درخواست شده که از مقام سلطنت استعفا دهند، اما چنین نکردند، و گاهی گفته اند که می خواهند پادشاهی را به ایران بازگردانند (3)، و زمانی هم گفته اند که مردم در انتخابی آزاد، تصمیم بگیرند که ایشان پادشاه شوند یا نه، و همانطور که ذکر شد، حتی چنین تصمیمی در کمال آزادی، بازهم دموکراتیک نیست چون نتیجه اش تبعیض قانونی است که از تبعیض فراقانونی بدتر است (4)، با اینحال اپوزیسیون بستگی به موضع شاهزاده رضا پهلوی در مورد موضوع پادشاهی، در چارچوب متفاوتی با ایشان همکاری خواهد کرد (5).

 

پنج روز پیش در بیستم تیرماه 1396 شاهزاده رضا پهلوی در ویدیویی در فیسبوک تحت عنوان پاسخ به پرسش های شما که بیش از یکساعت بود، طرح خود را برای تغییر رژیم در ایران مطرح کرد (6). در این ویدیو، برنامه شاهزاده رضا پهلوی اساساً کسب حمایت از ارتش و سپاه در داخل ایران برای تغییر رژیم بود، و تأکید ایشان بر عدم تقابل ارتش و سپاه، که با حمایت آمریکا، عربستان، اسراییل از خارج صورت گیرد، و البته با همراهی نافرمانی مدنی مردم در داخل ایران، تا که تغییر رژیم به پیروزی رسد. آنچه همه می دانند این است که در وضعیت کنونی منطقه، کشورهای خارجی که در پی حمله ای به ایران باشند، نمی توانند روی هیچ نیروی زمینی در منطقه نظیر ارتش صدام حسین حساب کنند، یعنی نه عربستان و شیخ نشین های خلیج فارس نیروی زمینی کارآمد دارند، و نه پاکستان و ترکیه توان یا اشتیاق حمله به ایران را دارند، در نتیجه امید به ارتش و سپاه ایران قابل فهم است. آیا چنین سناریویی ممکن است؟

 

شخصاً تصور می کنم مبنای برخی تصورات مطرح شده در سخنان شاهزاده رضا پهلوی، بیشتر ممکن است قولهایی نظیر داستانی مشابه چند سال پیش باشد که به الماس فریب معروف شد (7). امیدوارم که تصورم غلط از آب درآید و خوشحالم که به هر حال در همه این سناریو مطرح شده از سوی ایشان در آن ویدیو، حمله نظامی به ایران مطرح نیست، یا اقلاً حمله زمینی به ایران مطرح نیست. به هر حال بحثی که در ویدیو شاهزاده رضا پهلوی در مورد ارتش و سپاه مطرح شده، شنیدنی است (8). اما آنچه برای اپوزیسیون و مردم ایران مهم است اینکه در صورت تغییر رژیم در ایران، نتیجه دموکراسی باشد و همانطور که روز گذشته در نوشتاری که لینک آن در پانویس آمده (9)، بحث شد، آزادی و دموکراسی دو موضوع جداگانه هستند و باید حواسمان جمع باشد، چون با آزادی می توان به استبداد هم رسید.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

 

سام قندچی، ناشر و سردبیر ایرانسکوپ
http://www.iranscope.com

http://www.ghandchi.com

بیست و پنجم تیر ماه 1396
July 16, 2017

پانویس
:

 

1. سلطنت یعنی تبعیض بر مبنای اصل و نسب
http://www.ghandchi.com/499-MonarchyDiscrimination.htm

سلطنت مبنای ایدئولوژیکش بر تبعیض قرار دارد. درست است که در انگلیس بعد از انقلاب، پارلمان سلطنت را برگرداند، اما انقلاب 1642 انگلیس مثل فرانسه برای برچیدن سلطنت نبود، و اساساً قیام پارلمان علیه شخص چارلز بود، و بعد از کرومول هم دوباره پارلمان، سلطنت را برگرداند.  منظور اینکه وقتی کشورهای دموکراتیکی نظیر سوئد و بلژیک سلطنتی هستند دقیقاً به این معنی است که آن جوامع برای اجتناب از دادن هزینه برای تعویض سلطنت، این اندازه تبعیض را در مقطعی از تاریخ خود قبول کردند تا که سلطنت موجود هم به آنها اجازه زندگی دموکراتیک بدهد.  وگرنه حتی در آن کشورهای دموکراتیک هم سلطنت یعنی تبعیض، چرا که فرزند پادشاه انگلیس و سوئد هم از بدو تولد از این حق اجتماعی برخوردار میشود که عالیترین مقام کشور را تصاحب کند، در صورتیکه فرزند یک شهروند عادی، از چنین حقی از بدو تولد، محروم است. این یعنی تبعیض، هر چند در آن جوامع، در مقطعی از تاریخشان، این تبعیض در معامله ای با سلطنت *موجود* در آنزمان، برای اجتناب از خونریزی، پذیرفته شد، وگرنه سیستم سلطنتی، اصلاً با دموکراسی، پلورالیسم و رفع تبعیض قرابتی ندارد.

به همین دلیل، جوامعی نظیر آمریکا که محبور نبودند به معامله ای که در اروپا بعد از انقلاب کبیر فرانسه شد، تن دهند، ابداً چنین تبعیضی را قبول نکردند. جفرسون تا مدتها به همیلتون اعتماد نمیکرد چون فکر میکرد که همیلتون میخواهد در آمریکا سلطنت برقرار کند. جرج واشنگتن بعد از دو دوره رئیس جمهوری، از مقام خود کناره گرفت تا در تاریخ آمریکا سنتی که بتواند به سلطنت بیانجامد، شکل نگیرد. در مقایسه، برعکس در تاریخ نمونه هائی نظیر کیم ایل سونگ در کشور کمونیستی کره شمالی، یا حافظ اسد در سوریه، یا علی اوف در آذربایجان شوروی سابق را، دیده ایم که در نظام جمهوری، تبعیض موروثی را برای احراز مقام رئیس جمهوری، برقرار کرده اند. در فرانسه با همه فراز و نشیب های پنج جمهوری بالاخره اینگونه تبعیض ها در جامعه پایان یافتند و شاید در جمهوری های عقب مانده تر نیز، این پروسه تبعیض های حکومت موروثی چنین فراز و نشیب هائی را طی کند.

مقام دولتی بر مبنای اصل و نسب، تبعیضی آشکار است و اگر یک جمهوری چنین عمل کند، بصورت فراقانونی چنین تبعیضی را اعمال کرده، در حالیکه سلطنت، فی نفسه یعنی قبول قانونی تبعیض بر مبانی اصل و نسب، همانگونه که در رژیم جمهوری اسلامی بسیاری از تبعیض های فراقانونی رژیم های استبدادی بصورت قانونی در آمده است، نظیر تبعیض به کودکانی که در خانواده پیروان ادیان غیراسلامی متولد میشوند که دوباره تبعیض بر مبنای اصل و نسب است، چرا که مذهب اجداد کودک، مبنای تبعیض در همان بدو تولد است. تبعیض قانونی بدترین نوع تبعیض است. در نتیجه اینکه کسی بازگرداندن تبعیض قانونی سلطنت در ایران را دنبال کند مطمئناً بخاطر منافعی است که گاه نهان و گاه آشکار است. 

Monarchy Means Discrimination Based on ancestry
http://www.ghandchi.com/499-MonarchyDiscriminationEng.htm

The ideology of monarchy is based on discrimination. It is true that in England after the revolution, parliament brought back the monarchy but English Revolution of 1642 contrary to the French Revolution was not for overthrowing monarchy and it was basically like an uprising of the parliament against Charles, and after Cromwell, parliament again brought back the monarchy.  The point being that when countries such as Sweden and Belgium have monarchy, it is exactly because those societies to avoid the cost of changing monarchy, have accepted this much discrimination at a point in their history when *ruling* monarchy also allowed them a democratic life. Otherwise, even in those democratic countries monarchy means discrimination because the child of a king of England or Sweden from the day of birth gets a social right to have the highest position of power whereas an ordinary citizen lacks such a right from the day of birth.  This means monarchy has nothing to do with democracy, pluralism and removal of discrimination, although in those societies at some point in their history it has been accepted as a *deal* with the existing monarchy.

But societies like the United States which did not need to make such a deal, they never accepted such a discrimination.  Jefferson for a long time did not trust Hamilton because he thought Hamilton wanted to establish monarchy in the U.S.  George Washington stepped down from presidency after two terms because he wanted to prevent a tradition to take shape in the U.S. that could lead to monarchy.  In contrast, in history there are examples like Kim Il-Sung in Communist North Korea or Hafez Al-Assad in Syria or Heydar Aliyev in Azerbaijan who have made hereditary sovereigns out of the position of president of a republic.  In France, with all the ebb and flow of the five republics finally all these discriminations were ended and perhaps in more backward republics these discriminatory  hereditary governments will experience such a course.

A government office based on ancestry is a clear discrimination and a republic that acts this way is exercising such a discrimination in an extra judicial way, whereas monarchy by its nature is a legal acceptance of such discrimination the same way in an Islamic Republic many of the extrajudicial despotic practices have become legal practices such as the discrimination against children born in non-Islamic families which is again a discrimination based on ancestry although it takes the religion of their ancestors as a basis to discriminate against the child from the time s/he is born.  Legal discrimination is the worst kind of discrimination.  Therefore for anyone trying to bring back the legal discrimination of monarchy back to Iran, it surely is for interests that are at times hidden or at times very obvious.

2. شاهزاده رضا پهلوی
http://goo.gl/wYvsJe

Prince Reza Pahlavi

http://goo.gl/j9CFHp

 

3. شاهزاده رضا پهلوی، شما باید رسماً برای خدعه امروز از مردم ایران عذرخواهی کنید
http://www.ghandchi.com/1378-reza-pahlavi.htm
Prince Reza Pahlavi, you Must Officially Apologize to Iranian People for Today's Deception
http://www.ghandchi.com/1378-reza-pahlavi-english.htm

 

4. بدون پای بندی به تصمیمات دموکراتیک، آزادی به استبداد می رسد
http://isdmovement.com/2017/0717/071717/071717-Sam-Ghandchi-Freedom-without-democratic-decisions.htm

http://www.ghandchi.com/1497-democracy-azadi.htm

 

5. بحثی دوستانه با شاهزاده رضا پهلوی
http://www.ghandchi.com/1417-discussion-reza-pahlavi.htm

 

6. ویدیو 20 تیرماه 1396 شاهزاده رضا پهلوی در فیسبوک تحت عنوان پاسخ به پرسش های شما

https://www.facebook.com/pahlavireza/videos/10154829084201235

 

7. الماس فریب تازه ای در جریان است
http://www.ghandchi.com/1437-almase-faribe-dovvom.htm

 

8. ویدیو 20 تیرماه 1396 شاهزاده رضا پهلوی در فیسبوک تحت عنوان پاسخ به پرسش های شما

https://www.facebook.com/pahlavireza/videos/10154829084201235

 

9. بدون پای بندی به تصمیمات دموکراتیک، آزادی به استبداد می رسد
http://isdmovement.com/2017/0717/071717/071717-Sam-Ghandchi-Freedom-without-democratic-decisions.htm

http://www.ghandchi.com/1497-democracy-azadi.htm

 

 

مطلب مرتبط
ایران آینده نگر: آینده نگری در برابر تروریسم
http://www.ghandchi.com/500-FuturistIran.htm
FUTURIST IRAN: Futurism vs Terrorism
http://www.ghandchi.com/500-FuturistIranEng.htm

 

آیا پادشاهی نوع سوئد برای شاهزاده رضا پهلوی امکانپذیر است
http://www.ghandchi.com/1499-rp-swedish-monarchy.htm

 

معروفیت شاهزاده رضا پهلوی شمشیر دو لبه
http://www.ghandchi.com/1500-rp-maroofiat.htm

 

انحلال سلطنت و مجاهدین راه پایان جمهوری اسلامی
http://www.ghandchi.com/337-MonarchyMKO.htm

Reza Pahlavi & MKO are U.S. Liability in Iran
http://www.ghandchi.com/231-RPandMKO.htm

 

شاهزاده رضا پهلوی، شما باید رسماً برای خدعه امروز از مردم ایران عذرخواهی کنید
http://www.ghandchi.com/1378-reza-pahlavi.htm

Prince Reza Pahlavi, you Must Officially Apologize to Iranian People for Today's Deception
http://www.ghandchi.com/1378-reza-pahlavi-english.htm

 

 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH