Sam Ghandchiسام قندچي چند کلمه درباره حزب سکولار دموکرات ایرانیان-آینده نگر
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/1408-iranian-secular-democratic-party-futurist.htm
A Few Words about Iranian Secular Democratic Party-Futurist
http://www.ghandchi.com/1408-iranian-secular-democratic-party-futurist-english.htm

 

isdpartyorg

بعنوان یک ژورنالیست، سمپات و نه عضو* حزب سکولار دموکرات ایرانیان، امیدوارم شرح زیر برای خوانندگان مفید باشد. در ماه های اخیر درباره پلاتفرم حزب سکولار دموکرات ایرانیان که در ماه سپتامبر سال 2016 به همت دکتر اسماعیل نوری علا (1) و شماری از سکولار دموکراتهای ایران تأسیس شد، بسیار بحث شده است (2). در واقع حزب سکولار دموکرات ایرانیان ریشه در سه سنت سکولار در ایران دارد که عبارتند از سنت چپ، ملیون و پادشاهی پهلوی، اما خود را با کشمکشهای این سه سنت تعریف نمیکند (3)، آینده نگر است و خود را با سکولاریسم امروز ایران تعریف می کند (4). امروز اکثریت کسانیکه معتقدند پادشاهی پهلوی در تاریخ ایران نقشی مثبت ایفا کرده است، گرچه طرفدار جمهوری برای آینده ایران هستند (5)، اما پادشاهی خواهان مشروطه طلب ایران، به رهبری شاهزاده رضا پهلوی را، همراهان خود برای ساختن ایران آینده، می شناسند (6). همچنین نیروهای چپ و ملیون ایران را همراهان خود برای ساختن ایران آینده، تلقی کرده، و تلاش می کنند تا برای اهداف مختلف سیاسی و مدنی، ائتلافهای مشخص با این دوستان، شکل دهند (7). همچنین حزب سکولار دموکرات ایرانیان امیدوار است، آینده نگر های ایران که در نیم قرن گذشته اساساً از فعالیتهای سیاسی دور مانده اند، بتوانند به شکلی که برایشان ممکن باشد، با این حزب همکاری کنند (8). و لازم به یادآوری نیست که آرزوی حزب سکولار دموکرات ایرانیان است که با همه سکولار دموکراتها، چه منفرد و چه آنها که در تشکیلاتهای مختلف فعالند، همکاری نزدیک داشته باشد. توصیه می شود که علاقمندان، با دبیر کل حزب، آقای حسن اعتمادی (9)، و معاون دبیر کل حزب، آقای منوچهر یزدیان (10)، تماس بگیرند و ببینند چگونه می توانند به این حزب کمک کنند. بویژه دوستانی که قادرند به این حزب کمک مالی کنند، دریغ نکنند که بهترین رمز تداوم کار در عین حفظ استقلال احزاب، کمک های مالی هموطنان است (11).

به امید 
جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی، ناشر و سردبیر ایرانسکوپ
http://www.iranscope.com 
http://www.ghandchi.com
نهم اردیبهشت ماه 1396
April 28, 2017
*http://www.ghandchi.com/1235-hezb.htm


پانویس:

 

1. صفحه فیسبوکی دکتر اسماعیل نوری علا

https://www.facebook.com/%D9%90Dr-Esmail-Nooriala-490713477703843

 
2. حزب سکولار دموکرات ایرانیان و پلاتفرمی آینده نگر

http://www.ghandchi.com/1227-isdparty.htm 
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

3. نزاعی که پادشاهی خواهان، ملیون و چپ را رها نمی کند
http://www.ghandchi.com/1155-davaaye-scuffle.htm

 

4. چند کلمه در مورد سکولاریسم امروز
http://isdmovement.com/2015/0315/030215/030215-Sam-Ghandchi-On-todays-secularism.htm

http://www.ghandchi.com/1094-enghelaabe57-va-secularism-e-emrooz.htm

سکولاریسم چیست؟
http://www.ghandchi.com/302-Secularism.htm
What is Secularism
http://www.ghandchi.com/302-SecularismEng.htm

 

5. ایران-جمهوری آینده نگر-ویرایش سوم
http://www.ghandchi.com/411-FuturistRepublic.htm 
Iran-Futurist Republic-Third Edition
http://www.ghandchi.com/411-FuturistRepublicEng.htm

 

6. هدف رضا پهلوی: جایگزین کردن رژیم روحانیون در ایران با رژیم پادشاهی پارلمانی
http://www.ghandchi.com/1383-hadafe-reza-pahlavi.htm

Jon Gambrell's Report: [Reza Pahlavi] calls for replacing clerical rule with a parliamentary monarchy..
https://apnews.com/aabda1d7582d49b784c7ec7ee2e96e6e

 

7. حزب آینده نگر و ائتلاف های سیاسی
http://www.ghandchi.com/309-FuturistCoalitions.htm
Futurist Party and Political Coalitions
http://www.ghandchi.com/309-FuturistCoalitionsEng.htm

 

8. جمعبندی از تلاشهای تشکیلاتی سکولار دموکراتها
http://www.ghandchi.com/1296-tashkilaate-secular-democrat.htm

 

9. صفحه فیسبوکی آقای حسن اعتمادی

https://www.facebook.com/hassan.etemadi

 

10. صفحه فیسبوکی منوچهر یزدیان

https://www.facebook.com/ManuchehrYaz

 

11. درباره کمک مالی به حزب سکولار دموکرات ایرانیان
http://www.ghandchi.com/1228-isdparty-financial-help.htm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران

http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

 

SEARCH