بعدالتحریر اول ماه اکتبر 2017: اعلام تغییر موضع به مخالفت با هرگونه فدرالیسم برای ایران
http://www.ghandchi.com/1641-etelaieh-federalism.htm
P.S. Oct 1, 2017:Announcing Change of Position to Opposing any form of Federalism for Iran
http://www.ghandchi.com/1641-etelaieh-federalism-english.htm

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 Sam Ghandchiسام قندچيپاسخی به سؤال برخی دوستان درباره مجاهدین و تجزیه طلبان
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/1391-pasokh-darbarehe-mek-tajziehtalabs.htm

 

روز گذشته در نوشتاری تحت عنوان "بحثهای تکراری درباره مجاهدین و تجزیه طلبان" گفته شد که این بحثها اتلاف وقت است (1). برخی از دوستان گرچه موافقند که دو جریان سازمان مجاهدین خلق و تجزیه طلبان درون اپوزیسیون مترقی و دموکراتیک قرار ندارند، و تشکیلاتهایی ارتجاعی هستند، اما سؤال کردند که آیا نباید بخاطر طرفداران و سمپاتهای آنها که نظیر طرفداران بسیج، سپاه پاسداران و چپ های خط امامی، فریب خورده هستند، به افشاگری پرداخت، تا از آن جریانات جدا شوند. پاسخ این است که واقعاً افشاگری نه تنها در مورد جمهوری اسلامی، بلکه در مورد جریانات مخالفی که واپسگرا هستند در 38 سال گذشته به وفور انجام شده است، اما وقتی می خواهیم در سطح کلان در مورد همکاری نظر دهیم، دنبال جریانهای اسم و رسم دار ارتجاعی میرویم و عملاً رشد و تحکیم جریانی مترقی، دموکراتیک و سکولار را متوقف کرده ایم. به یاد آوریم که سکولارهای طرفدار اصلاح طلبان همه انرژی خود را برای ائتلاف با بخشهای مختلف جمهوری اسلامی صرف کردند و حتی پذیرفتند که آیت الله خلخالی اصلاح طلب خوانده شود و دست آخر سالها از آیت الله علی اکبر هاشمی رفسنجانی که مسؤلیت مستقیم در ترورهای خارج کشور داشت، شخصیتی برای اپوزیسیون ساخته شد. از سوی دیگر هم بخش دیگری از مخالفان، از رهبری ارتجاعی سازمان مجاهدین و جریانهای تجزیه طلب، بعنوان رهبران اپوزیسیون حرف زدند، و برای به اصطلاح ائتلافهایی اینگونه، وقت صرف کردند. وگرنه نقد و افشاگری جمهوری اسلامی و مجاهدین و تجزیه طلبان در مطبوعات اپوزیسیون جریان داشته و دارد. آنچه مهم است اینکه جنبش سکولار دموکراسی ایران مشخصاً برنامه و پلاتفرم خود را تبلیغ کند و مثلاً هر سه ماه یکبار نشستی بگذارد و به مسائل روز بپردازد و برای گرفتن قدرت، سازماندهی کند. مطمئناً امروز قادر نخواهد بود قدرت را بگیرد یا حتی در آن شریک شود اما 35 سال دیگر نمی گذرد، و همچنان بعنوان سکوی پرش برای جریاناتی که خود می داند ارتجاعی هستند، عمل کند. مثلاً عضویت در حزب سکولار دموکرات خیلی ساده می تواند باشد، نظیر حزب دموکرات آمریکا که اساساً اعضا بطور غیرالزام آور از پلاتفرم حزبی حمایت می کنند (2)، و باید هدف خود را روشن به مردم گفت؛ یعنی بجای بحثهای بیهوده در مورد ائتلاف که گویی اکنون نیرویی در سطح حزب کمونیست چین سال 1935 هستیم و می خواهیم جبهه متحد ضد ژاپن تشکیل دهیم، همین هدف ایجاد جمهوری دموکراتیک و سکولار در ایران را توضیح دهیم که اصل کار است. ممکن است گفته شود که قبلاً تشکیلاتهایی با برنامه ایجاد جمهوری دموکراتیک و سکولار ایجاد شد پس چرا به نتیجه ای نرسیدند. واقعیت این است که آن جریانات در پس برنامه خود دیدگاه چپ را حمل می کردند که اساساً برنامه ای پایان یافته و عقب مانده در زمان حاضر است و به همین دلیل طرح "اتحاد چپ" نظیر طرح های "اتحاد اسلام،" جذابیتی برای جوانانی که از این رهبران مدرن تر و با دانش تر هستند، محکوم به شکست است. در صورتیکه طرح جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار (3)، بر دیدگاه های قرن بیست و یکمی متکی است که نتیجه چهار دهه کار نظری جنبش سکولار دموکراسی ایران است. پرداختن حق عضویت و در یکی از فعالیتهای حزب نظیر سازمانی محلی شرکت داشتن هم ساده است. لازم نیست جریانات فعال سیاسی جنبش سکولار دموکراسی ایران، از ساختار تشکیلاتی خیلی سفت و سختی نظیر گروه های تروریستی، استفاده کنند. البته آنهایی که در داخل ایران فعالند، تبعاً خود بهتر می دانند چه ساختاری را انتخاب کنند. به هر حال شخصاً فقط یک ژورنالیست هستم و نمی توانم به اینگونه سؤالات پاسخ دهم، اما مطمئناً مسؤلین حزبی نظیر آقای منوچهر یزدیان، دبیر دفتر عضویت های حزب سکولار دموکرات ایرانیان (4) که در مصاحبه های ضمیمه نیز شرکت دارند (5)، بهتر از این قلم قادرند در مورد اینگونه مسائل تشکیلاتی و موضوعات مشابه، به پرسش های خوانندگان پاسخ گویند. در پایان لازم به یادآوری است که در مورد دلیل درجا زدن کالت های کمونیستی و از جمله فرقه هایی که همچنان بر حمایت خود از نیروهای ارتجاعی مجاهدین و تجزیه طلبان، پافشاری می کنند، سالهاست توضیح داده شده است، اما آنها نظیر اسلامگرایان داعشی که بر مواضع عقب مانده چند هزار سال پیش اصرار دارند، کاری به دنیای واقعی قرن بیست و یکم ندارند، وگرنه اگر گوش شنوایی بود، می توانستند قدری به اعتقادات کالت های خود دستکم شک کنند (6).

به امید 
جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی، ناشر و سردبیر ایرانسکوپ
http://www.iranscope.com   
http://www.ghandchi.com   
بیست و هشتم فروردین ماه 1396
April 17, 2017


پانویس:

 

1. بحثهای تکراری درباره مجاهدین و تجزیه طلبان
http://www.ghandchi.com/1389-mjahedin-tajziehtalaban-tekrari.htm

 

2. حزب سکولار دموکرات ایرانیان و پلاتفرمی آینده نگر
http://www.ghandchi.com/1227-isdparty.htm

http://isdparty.org/mqlt-w-mtlb/pltfrm

 

3. ایران-جمهوری آینده نگر
http://www.ghandchi.com/411-FuturistRepublic.htm
Iran-Futurist Republic
http://www.ghandchi.com/411-FuturistRepublicEng.htm
 
 

4. حزب سکولار دموکرات ایرانیان
https://isdparty.org

جنبش سکولار دموکراسی ایران

http://isdmovement.com

 

5. گفتگوهای دکتر اسماعیل نوری علا و منوچهر یزدیان با تلویزیون گوناز

https://www.youtube.com/watch?v=zdiyR42tFrg
https://www.youtube.com/watch?v=U_lBDsOuN7w

 

6. آینده نگری و کالت های بازمانده جنبش کمونیستی- ویرایش دوم
http://www.ghandchi.com/1226-CommunistCults.htm
 

 

 

مطلب مرتبط

آرزوی مرگ هیچکس حتی رهبران رژیمها و سازمانهای ارتجاعی را ندارم
http://www.ghandchi.com/1706-iri-pmoi.htm

 

 

 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

 

 

SEARCH