Sam Ghandchiسام قندچيچگونه ستاره درخشش به مدیریت صدای آمریکا رسید
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/1369-gozineshe-setareh-derakhshesh.htm

مطالب مرتبط: http://goo.gl/hT7EZa

 

در چند روز اخیر خبرهای زیادی در مورد تغییرات در مدیریت صدای آمریکا منتشر شده است (1). در میان خبرهای مختلف، تشخیص واقعیت بسیار دشوار است؛ چهار سال پیش در مورد شایعات مربوط به صدای آمریکا توضیحاتی بطور مفصل ارائه شد که علاقمندان می توانند در صورت تمایل به دانستن زوایای مختلف بحث، به دقت مطالعه کنند (2).

 

پیشتر گفته شد که چرا باید با لجن پراکنی به خانم ستاره درخشش مخالفت کرد (3)، و ضروری است حقایق را آنگونه که بوده، به مردم گفت. خانم ستاره درخشش نه شخصیتی سیاسی بود، و نه چهره مهم ژورنالیستی، و حتی عنوان کردن نام پدر ایشان آقای محمد درخشش (4)، به معنی حضور خانم درخشش در عرصه سیاست یا روزنامه نگاری ایران نبوده و نیست.

 

خانم درخشش خود را پیش از بالارفتن از نردبان ترقی، بعنوان فردی زحمتکش معرفی می کرد که در ابتدا بعنوان کارمندی قراردادی در صدای آمریکا همزمان در فروشگاه سیِرز با حداقل دستمزد کار می کرده تا مخارج و بیمه درمانی خود و مادر پیرش را فراهم کند. مرحوم دکتر امین فکرت (5) هم سکوی ترقی خانم درخشش شد و آقای فکرت کمتر از یکماه بعد به نویسنده این سطور گفت که از تصمیم خود پشیمان شده و این خانم او را گول زده چون فقط در پی دستیابی به مقام در صدای آمریکا بوده، و  برای این خانم نه ایران مهم است، نه حقیقت، و نه ترویج دموکراسی.

 

گزینش خانم ستاره درخشش در واقع به دلیل حمایت بخشی از پرسنل صدای آمریکا بود، اما انتخاب بدی بود و دلیل نادرستیِ این گزینش نیز همانگونه که 10 روز پیش ذکر شد این امر است که "متأسفانه دانش خانم درخشش درباره واقعیت سیاسی ایران و اپوزیسیون، بسیار سطحی است و ایشان به مقدار زیادی بر مشاورانی پشت صحنه تکیه دارند که غرض های سیاسی آنها حتی شفاف نیست" (6).


به امید 
جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی، ناشر و سردبیر ایرانسکوپ
http://www.iranscope.com  
http://www.ghandchi.com  
دوازدهم فروردین ماه 1396
April 1, 2017

پانویس:
 

1. خبرهایی مربوط به تغییرات در صدای آمریکا
http://asemandailynews.net/?p=168335
https://www.tribunezamaneh.com/archives/118479
http://news.gooya.com/2017/04/-voa.php

 

2. صدای آمریکا: شایعات و واقعیات
http://www.ghandchi.com/749-voa-rumors-realities.htm
VOA: Rumors and Realities
http://www.ghandchi.com/749-voa-rumors-realities-eng.htm

 

3. لجن پراکنی به ستاره درخشش نقد صدای آمریکا نیست
http://www.ghandchi.com/944-setareh-derakhshesh.htm 

 

4. پاسخ به سؤالی درباره محمد درخشش
http://www.ghandchi.com/1355-mohammad-derakhshesh.htm

 

5. تسليت به خانواده و دوستان دکتر امين فکرت
http://www.ghandchi.com/788-amin-fekrat.htm

 

6. چرا ستاره درخشش انتخاب بدی برای مدیریت صدای آمریکا بود
http://www.ghandchi.com/1347-setareh-derakhshesh.htm
Why Setareh Derakhshesh was a bad Choice for a VOA Director
http://www.ghandchi.com/1347-setareh-derakhshesh-english.htm
 

بیوگرافی گمراه کننده ستاره درخشش
http://www.ghandchi.com/1373-setareh-derakhshesh-misleading.htm 
Setareh Derakhshesh, a Misleading Bio
http://www.ghandchi.com/1373-setareh-derakhshesh-misleading-english.htm 

  

مطالب مرتبط

ستاره درخشش
http://goo.gl/Yz7eU3 
Setareh Derakhshesh
http://goo.gl/z9tD3q

 

استیو ردیش صدای آمریکا کیست
http://www.ghandchi.com/1425-steve-redisch.htm
 
Who is Steve Redisch of VOA
http://www.ghandchi.com/1425-steve-redisch-english.htm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون-برگزیده

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران

http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

ghandchi-english-articles

 

SEARCH

 

ghandchi-all-articles