Sam Ghandchiسام قندچي حکم اعدام مرجان داوری و بیانیه جدایی کامل حکومت و مذهب در ایران
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/1345-marjan-davari.htm

پی نوشت اول مارس 2020: هرانا: کارشکنی مسئولین مانع از حضور مرجان داوری در مراسم خاکسپاری پدر شد: https://www.hra-news.org/2020/hranews/a-24025/

پی نوشت پانزدهم فوریه 2020: هرانا: مرجان داوری به 57 سال حبس محکوم شد، مرجان داوری، محقق و مترجم 25 ساله محبوس در زندان قرچک ورامین توسط شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران از اعدام تبرئه و در پرونده دیگری در شعبه یک دادگاه کیفری به 57 سال حبس تعزیری محکوم شد که با اعمال ماده 431 قانون مجازات اسلامی، 25 سال آن قابل اجرا خواهد بود...https://www.hra-news.org/2020/hranews/a-23847

پی نوشت ششم ماه دسامبر 2019: هرانا: نقض حکم اعدام مرجان داوری و ارجاع پرونده به شعبه هم عرض: https://www.hra-news.org/2019/hranews/a-22851

پی نوشت بیست و سوم ماه دسامبر 2018: هرانا: موسسه راه معرفت؛ نقض مجدد حکم اعدام مرجان داوری، نویسنده محبوس در زندان قرچک ورامین: https://www.hra-news.org/2018/hranews/a-18413

پی نوشت سیزدهم ماه فوریه 2018: امروز خبر اعدام آقای کریم زرگر منتشر شده است و این مقاله در ارتباط با موضوع رفتار جمهوری اسلامی با جمع اکنکار در ایران است.

 

marjan-davari

 

امروز خبری در رسانه ها منتشر شده مبنی بر اینکه قاضی صلواتی حکم اعدام خانم مرجان داوری را در اوائل بهمن ماه امسال به دلیل عضویت در فرقه اکنکار، صادر کرده است (1). سی سال پیش در کتابفروشی نُوا که آینده نگر بود (2)، اعضا فرقه های مختلف مذهبی، روانشناسی، و سیاسی را می دیدم و با آنها درباره افکار و تجربیاتشان صحبت می کردم. چند سال پیش نوشتاری را درباره فرقه ها بر اساس آن تجربه به رشته تحریر در آوردم (3). برخی فرقه ها نظیر ساینتالوژی که امروز تعداد اعضایش به چند میلیون نفر در آمریکا می رسد و کسانی مانند هنرپیشه معروف تام کروز عضو آنها هستند، دیگر مذهبی جدید تلقی می شوند و گویا در کنگره آمریکا هم نماینده ای با این مذهب وجود دارد. امروز نقدهای زیادی در مطبوعات آمریکا علیه فرقه ساینتالوژی منتشر می شود که آنرا بعنوان مؤسسه مالی بزرگی برای ربودن پول اعضا معرفی میکنند. حتی فرقه های ایرانی را هم دیده ام که نظیر فرقه شاه مقصودی وجود دارند که از کرج در نزدیکی تهران آغاز شده اند و گویا هنرپیشه معروف بهروز وثوقی مدتی عضو آن بود و نمی دانم که هنوز هم از اعضا آن است یا نه. در این میانه اکنکار فرقه کوچکی بود. امروز با مطالعه این خبر تعجب کردم که این فرقه در ایران هوادار داشته چون بسیاری سنت های عرفانی در ایران وجود دارند و نظراتی مانند افکار اکنکار نمی تواند چندان تازگی برای ایرانیان داشته باشد. جالب است که نظریات فلسفی اشراق سهروردی را در این ارتباط مطرح کرده اند.

 

حالا در آمریکا حیات اینگونه فرقه ها امری عادی است و کسانیکه معمولاً دیگر با دگمهای مذاهب آباء و اجدادی خود قانع نیستند چند صباحی به اینگونه جریانات می پیوندند و بعد هم معمولاً برای خود می توانند فکر کنند و راه خود می روند. تازه برخی از این فرقه ها نظیر اکنکار مسأله ای ندارند که اعضا، مذهب قدیمی خود را حفظ کنند. فرقه های دیگری نیز روانشناسی هستند. مثلاً در تلویزیون صدای آمریکا می دیدم به کرات با خانمهای روانشناسی نظیر آزیتا ساعیان و فوژان زینی از فرقه روانشناسی ملقب به لندمارک فوروم (3)، در لوس آنجلس در مورد مسائل خانواده مصاحبه می کنند. اعضاء لندمارک فوروم را هم از همان روزهای 30 سال پیش که کتابفروشی نُوا را داشتم به یاد دارم، این جریان در آن سالها از فرقه ای بنام اِست انشعاب کرده بود که در شمال کالیفرنیا بود و نه در جنوب کالیفرنیا. خود اِست هم که فرقه ای روانشناسی بود که در اولین گام به اعضا می گفتند که اَسهول هستند و شخصیت آنها را خرد می کردند و روابط خانوادگی را قطع کرده و خیلی هم پول از آنها می گرفتند. محل سمینارهای اِست در شهر بیگسِر در نزدیکی مونتری در شمال کالیفرنیا بود. انشعاب لندمارک فوروم هم بیشتر شامل خانمها بود.

 

به هر حال همانگونه که در نوشتار "فرقه ها و آینده نگری" (4) توضیح داده ام، اینگونه فرقه ها در اواخر قرن بیستم به وفور یافت می شدند و معمولاً برای اعضا، جریاناتی گذرا هستند که برای برخی هم ممکن است مفید باشد تا خود را بیابند، البته برای برخی هم مضر، و صدماتی روحی را ممکن است باعث شود. سی سال پیش در فصل آخر نوشتار "ترقی خواهی در عصر کنونی" بطور مفصل درباره جنبش به اصطلاح "نیو اِیج" بحث شد (5).

 

اما کجای دنیا کسی را برای اینگونه تعلقات که برای خودیابی فردی انجام می شود، اعدام می کنند. اگر کسی می خواهد با نظرات هر فرقه ای مخالفت کند، باید در جامعه، آزادی بیان وجود داشته باشد و نظرات موافق و مخالف مطرح شود. مگر فرقه شیعه چه فرقی با اینگونه فرقه ها دارد. آنهم جریانی مذهبی بوده که تعداد پیروانش پیش از صفویه از بسیاری از این فرقه ها کمتر بوده است. پس از دست یافتن فرقه خمینی به قدرت و تنزل ایران به شرایطی قرون وسطایی با تحمیل حجاب اسلامی بر زنان، گویی برای این دیدگاه قرون وسطایی همه فرقه های دیگر مذهبی بعنوان رقیب تلقی می شوند، و مستوجب آزار و اذیت و ضرب و شتم و اعدام. شخصاً فردی مذهبی نیستم اما مردم باید آزاد باشند که هر مذهبی بخواهند را انتخاب کنند یا نکنند. نه تنها حکم اعدام خانم مرجان داوری را محکوم می کنم و برابر رفتار داعش با یزیدیان می دانم بلکه تعجب می کنم که چرا در شرایطی که 38 سال است جامعه ما در آتش ادغام مذهب و حکومت می سوزد، "بیانیهء جدایی کامل حکومت و مذهب در ایران" (6) را تنها تعداد انگشت شماری، امضا کرده اند.

 

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی، ناشر و سردبیر ایرانسکوپ
http://www.iranscope.com
http://www.ghandchi.com

بیست و سوم اسفند ماه 1395
March 13, 2017


پانویس:

 

1. هرانا: مرجان داوری، محقق و مترجم به اعدام محکوم شده است

https://www.hra-news.org/2017/hranews/a-10168

 

2. یادداشت بیوگرافیک
http://www.ghandchi.com/05-My_Profile.htm
A Biographical Note
http://www.ghandchi.com/05-My_ProfileEng.htm

 

3. Landmark Worldwide
https://en.wikipedia.org/wiki/Landmark_Worldwide

 

4.  آينده نگری و «فرقه»
http://www.newsecularism.com/Ghandchi/051308-cults.htm

 

5. ترقی خواهی در عصر کنونی

http://www.ghandchi.com/352-taraghikhahi.htm

 

6. بیانیهء جدایی کامل حکومت و مذهب در ایران
http://isdmovement.com/Ghandchi-Bayanieh.htm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران

http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH