Sam Ghandchiسام قندچيآیا مقایسه جمهوری اسلامی ایران با داعش درست است
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/1267-islamicrepublic-vs-daesh.htm

 

روز گذشته درباره نامه سرگشاده ای که احمد باطبی و حدود 30 نفر دیگر از مخالفان جمهوری اسلامی به دونالد ترامپ نوشته اند، بحث شد (1). از جمله در نامه 30 نفر چنین آمده است: "داعش و حکومت اسلامی ایران، دو روی سکه‌‌ء تروریسم بنیادگرانه اسلامی هستند. کابوس جهانی تروریسم بنیادگرای اسلامی تنها زمانی پایان خواهد یافت که خلافت اسلامی (داعش) و حکومت اسلامی در ایران جای خود را به نظام‌ های منتخب مردمی طرفدار صلح و رفاه دهند." (2). در عرض دو روز گذشته اصلاح طلبان بحثهای گوناگونی را در مورد این نامه مطرح کرده اند و از جمله تأکید دارند که مقایسه جمهوری اسلامی ایران با داعش که بویژه در دوسال اخیر هزاران نفر را سر بریده، درست نیست (3).

 

خمر سرخ در کامبوج میلیونها نفر را به هلاکت رساند و حتی برای ساقط کردن آنها از قدرت، غرب از حمله ویتنام به کامبوج حمایت کرد و با شوروی در این رابطه همکاری به عمل آورد. بدون شک در زمان لئونید برژنف تعداد مخالفینی که در شوروی به هلاکت رسیدند در مقایسه با رقم قربانیان جنایات خمر سرخ در کامبوج، انگشت شمار بود و اصل نابودی فیزیکی مخالفان در شوروی در دوران استالین صورت گرفته بود. با اینحال گورباچف و دیگر اصلاح طلبان شوروی تلاش نکردند که از تفاوت جنایات خمر سرخ در کامبوج با فقدان آنگونه جنایات آشکار در شوروی زمان برژنف، برای تطهیر رژیم کمونیستی شوروی استفاده کنند. شاید این تفاوت مهم اصلاح طلبان ایران و اصلاح طلبان شوروی است که همچنان بجای تأکید بر نیاز به تغییر رژیم، بزرگترین نگرانی شان خود تغییر رژیم است (4).

به امید 
جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی، ناشر و سردبیر ایرانسکوپ
http://www.iranscope.com
http://www.ghandchi.com
هفتم دی ماه 1395
December 27, 2016

 


پانویس:

 

1. پاسخی به نامه احمد باطبی و گروهی از ایرانیان مخالف حکومت به دونالد ترامپ
http://www.ghandchi.com/1266-ahmad-batebi.htm

 

2. نامه سرگشاده گروهی از ایرانیان مخالف حکومت به دانلد ترامپ

http://isdmovement.com/2016/1216/122616/122616.Open-letter-to-president-elect-Trump.htm

http://taghato.net/article/30849

http://goo.gl/FuPj8U

 

3. گویا: "نامه به ترامپ خطا و خیانت ملی"، اصلاح‌طلبان نامه مخالفین خارج‌نشین را محکوم کردند
http://news.gooya.com/politics/archives/2016/12/221846.php

 

4. تغییر رژیم در ایران و ژنرال های رسانه ای
http://www.ghandchi.com/1264-regime-change.htm  
 

 

 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH