Sam Ghandchiسام قندچيدرباره روایت اصلاح طلبان از ترور فروهرها
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/1243-forouhars.htm   
 

در مطبوعات اپوزیسیون، تهدید سلمان رشدی به مرگ توسط آیت الله خمینی و بعد هم ترور بختیار و دیگران در خارج کشور در دوران ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی (1) و نیز جزئیات ترور فروهرها و دیگران در داخل ایران در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی (2)، مفصل بحث شده اند.

 

واقعیت این است که دومی ادامه ساده اولی نبوده بلکه ترور فروهرها توسط وزارت اطلاعات با این هدف صورت گرفت تا آنرا بعنوان اقدام تروریستی نیروهای افراطی کرد در داخل ایران نشان دهند، و اعتبار نقد ترورهای خارج کشور دوران اکبر هاشمی رفسنجانی را در میان افکار عمومی بین المللی، از بین ببرند. موفقیت چنین طرحی به جمهوری اسلامی اجازه می داد تا خود را قربانی تروریسم معرفی کند.

 

اما پروژه وزارت اطلاعات برای نسبت دادن ترور فروهرها به نیروهای سیاسی کردستان وقتی شکست خورد که از همان اول، اپوزیسیون متحداً ترورها را کار رژیم خواند و محکوم کرد و قصه ی به اصطلاح مهاجمان کرد آنقدر بی اعتبار شد که حتی آیت الله خامنه ای نیز دست داشتن مأموران وزارت اطلاعات را در این جنایت، اذعان کرد. این نه نخستین بار و نه آخرین باری بود که نیروهای امنیتی در ایران سناریویی اختراع کردند که چند تن از همقطاران خودشان نظیر سعید امامی، قربانی شکست آن شدند.

 

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی، ناشر و سردبیر ایرانسکوپ
http://www.iranscope.com  
http://www.ghandchi.com  
دوم آذر ماه 1395
November 22, 2016

پانویس:
 

 

1. سؤالی از اصلاح طلبان در مورد اکبر هاشمی رفسنجانی
http://www.ghandchi.com/1277-rafsanjani-eslahtalaban.htm

 

2. پرویز دستمالچی: آمران چه کسانی بودند؟ قتل پروانه اسکندری و داریوش فروهر
http://iranscope.blogspot.com/2015/11/blog-post_93.html

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران

http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

SEARCH