Sam Ghandchiسام قندچيسخنان اسماعیل نوری علا درباره پیروزی ترامپ
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/1241-trump-esmail-nooriala.htm

 

نظر خود را درباره انتخابات اخیر آمریکا یکسال پیش نوشتم (1) و یک هفته قبل از روز انتخابات نیز در یادداشتی خاطر نشان کردم که عدم شفافیت به هیلاری کلینتون که داشت به پیروزی می رسید، لطمه زد (2).

 

به رغم آنکه شخصاً در انتخابات اخیر به خانم هیلاری کلینتون رأی دادم اما بحث آقای دکتر اسماعیل نوری علا را حاوی بسیاری از حقایقی یافتم که متأسفانه از قلم بسیاری از تحلیلگران اپوزیسیون افتاده است (3).

متأسفانه برخی در اپوزیسیون همچنان عباراتی را نظیر "رونالد ریگانِ هنرپیشه" که آیت الله خمینی برای ایجاد تشنج استفاده می کرد، به کار می برند و فراموش می کنند که یک بار پس از فاجعه گروگانگیری در دوران جیمی کارتر، همراهی اکثریت اپوزیسیون را با جمهوری اسلامی شاهد بودیم، و با آغاز جنگ ایران و عراق، آیت الله خمینی در ادامه شعارهای "مرگ بر آمریکا" و نوشتن آن بر ساختمانهای ایران که هنوز هم پاک نشده اند، تشنج زایی را افزایش داد و با راه انداختن شعار "صدام کافر" در خیابانها، مردم ما را طعمه حمله نظامی کرد و دست آخر نیز از در صلح با صدام در آمد، و ناگهان "برادر صدام" گویی را سر دادند؛ و اگر حمله بعدی آمریکا به عراق نبود، شاید هنوز صدام در عراق در قدرت بود. دیگر مایل نیستم در مورد این بحثها وقت بگذارم، سالهاست در این باره به اندازه کافی بحث شده و حرف تازه ای نیست هرچند متأسفانه اکثریت اپوزیسیون همچنان نظراتی را که سالهاست کهنه شده، دنبال می کنند.

 

دو روز پیش، نظیر دوران قبل از جنگ عراق، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران با عباراتی تشنج زا گفت که "دونالد ترامپ شکر زیادی خورده است." آیا دوباره جمهوری اسلامی می خواهد جنگ تازه ای به راه اندازد؟ در همه دوران اوباما نوشته شد که از فرصت استفاده کنیم و روابط ایران و آمریکا را عادی کنیم، اما کجا بود گوش شنوا (4).
 

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی، ناشر و سردبیر ایرانسکوپ
http://www.iranscope.com  
http://www.ghandchi.com  
بیست و پنجم آبان ماه 1395
November 15, 2016

پانویس:

 

1. دو راه حل اقتصادی در انتخابات آمریکا
http://www.ghandchi.com/1027-two-econ-solutions.htm
Two Econ Solutions in US Election
http://www.ghandchi.com/1027-two-econ-solutions-english.htm

 

2. شفافیت و انتخابات آمریکا
http://www.ghandchi.com/1236-us-election.htm 
Transparency and US Election
http://www.ghandchi.com/1236-us-election-english.htm 
 

3. مصاحبه چهاردهم نوامبر 2016 دکتر اسماعیل نوری علا با پریسا ساعد
https://vimeo.com/191603893

Donyaye Emrooz 11-14-16 - دنیای امروز - Andisheh TV from AndishehTV on Vimeo.

 

4. آیا دیپلمتهای ایران در خوابند
http://www.ghandchi.com/1065-iran-us.htm  

 

 

 

 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com


 

 

 

SEARCH