Sam Ghandchiسام قندچي حزب سکولار دموکرات ایرانیان و پلاتفرمی آینده نگر
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/1227-isdparty.htm

About Iranian Secular Democratic Party

مطالب مرتبط: 1     2      3

 

 

isdparty

 

کمتر از دو ماه پیش کنگره چهارم جنبش سکولار دموکراسی ایران در دهم و یازدهم ماه سپتامبر 2016 در شهر هامبورگ برگزار شد. در تاریخ 20 سپتامبر پیام تبریکی به دوست عزیز آقای اسماعیل نوری علا و دیگر شرکت کنندگان آن کنگره بمناسبت برگزاری موفق چهارمین کنگرهء سکولار دموکرات ها ارسال شد (1)؛ به همراه بیانیه ای که امضاء کنندگان حمایت خود را از جدایی کامل حکومت و مذهب در ایران، مورد تأکید قرار دادند (2). اما در کنگره امسال جنبش سکولار دموکراسی ایران همچنین خبر مهم تشکیل حزب سکولار دموکرات ایرانیان اعلام شد. شخصاً آشنایی ام با دکتر اسماعیل نوری علا و تلاشهای او در همه این سالها برای ترویج و اشاعه دیدگاه سکولار دموکراسی در میان ایرانیان است که بویژه در دورانی که سایت سکولاریسم نو را منتشر می کردند حرکت تازه ای در جنبش سیاسی و مدنی ایران رقم خورد. اما جدا از سطح آشنایی ام با بنیانگذاران حزب سکولار دموکرات ایرانیان، اقدام این دوستان را حرکتی بسیار لازم و به موقع می دانم که تلاشی جمعی را بر ایجاد حزبی آغاز کرده اند که خود را با پلاتفرم تعریف می کند، و نه با تاریخ. در سایت حزب سکولار دموکرات ایرانیان دو سند بسیار مهم جلب توجه می کند. اولی سندی است بنام پیمان نامه عصر نو که در واقع گرایش نظری بنیانگذاران حزب را در میان نحله های مختلف سیاسی و فکری مشخص می کند. دومین سند هم مرامنامه حزب است که بنظر میرسد سنگ بنای پلاتفرم جامع حزب در آینده شود. از نظر نگارنده این سطور ایجاد حزبی با پلاتفرمی روشن که دیدگاهی آینده نگر را ارائه دهد مهمترین کاری است که فعالین سیاسی ایران می توانند انجام دهند و به همین دلیل نیز سالها پیش طرحی پیشنهادی برای حزب آینده نگر ایران منتشر شد (3). اکنون که تلاش عملی حزب سکولار دموکرات ایرانیان به همت دوست عزیز آقای دکتر اسماعیل نوری علا و همراهان ایشان آغاز شده، لینکی در سایت حزب آینده نگر ایران درج شده است (4) تا که علاقمندان بتوانند بحث و رایزنی را در مورد پلاتفرم و همکاری های آینده، دنبال کنند. با آرزوی موفقیت برای دکتر اسماعیل نوری علا و همه دوستانی که با تلاش خود حزب سکولار دموکرات ایرانیان را بنیان نهاده اند.

 

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران


سام قندچی، ناشر و سردبیر ایرانسکوپ

http://iranscope.ghandchi.com

http://www.ghandchi.com
سوم آبان ماه 1395
October 2
5, 2016

 

پانویس:

 

1. تبریک برای برگزاری موفق چهارمین کنگرهء سکولار دموکرات ها

http://www.ghandchi.com/tabrik-beh-isd4.htm

 

2. پيوند برای مطالعه و امضا=> بیانیهء جدایی کامل حکومت و مذهب در ایران

http://isdmovement.com/Ghandchi-Bayanieh.htm

 

3. پلاتفرم حزب آینده نگر
http://www.ghandchi.com/348-HezbeAyandehnegar.htm
Futurist Party Platform
http://www.ghandchi.com/348-HezbeAyandehnegarEng.htm

 

4. سایت حزب آینده نگر ایران

Iran's Futurist Party site

https://sites.google.com/site/futuristparty

 

مطالب مرتبط

آینده نگری و کالت های بازمانده جنبش کمونیستی- ویرایش دوم
http://www.ghandchi.com/2063-CommunistCults.htm

 

وبسایت حزب سکولار دموکرات ایرانیان که حاوی پیمان نامه، مرامنامه و دیگر اسناد حزب است:

http://isdparty.org

 

درباره حزب سکولار دموکرات ایرانیان

https://goo.gl/vgTqaE

About Iranian Secular Democratic Party
https://goo.gl/2jkcH1  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH