Sam Ghandchiسام قندچي جنبشی که با خبر سیاسی روز استراتژی عوض می کند
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/1205-khabar-strategy.htm

پی نوشت بیست و هفتم مهر ماه 1399: آینده نگری: بازهم درباره ی تغییر استراتژی با خبر سیاسی روز

 

درست است که نیروهای سیاسی در همه جای دنیا به خبرهای روز واکنش نشان می دهند و در پرتو آن، استراتژی خود را توضیح می دهند و حتی ممکن است روزهایی استثنایی در تاریخ باشند که خبری برای یک کشور یا کل جهان آنقدر تغییردهنده باشد که استراتژی ها را نیز دگرگون کند. اما نیروهای اپوزیسیون ایران در 37 سال گذشته گوئی با هر خبرِ روز، و حتی با فرارسیدن سالروز رویدادهای مختلف نظیر سالگرد انقلاب 57، یا 28 مرداد، استراتژی تازه اعلام می کنند و جالب است که یک هفته بعد از آنهم، یادشان می رود که هفته پیش چه گفته بودند. یک روز به رهبران گروههای فعال سیاسی، حمایت از کاندیداتوری سید مهدی کروبی را پیشنهاد می کنند و بعد از مدتی یادشان می رود و گویی که جزو تحریم کنندگان انتخابات 1388 بوده اند. چند سال بعد، حمایت از حجت الاسلام حسن روحانی را برای ریاست جمهوری توصیه می کنند، و مدتی بعد دقیقاً به همانهایی که به آن توصیه عمل نکردند بعنوان متحد خود برای استراتژی تازه مراجعه می کنند که گویی با هم در تحریم انتخاب آقای حسن روحانی بوده اند، اما بازهم به دلیل خبرِروز، تعجب می کنند که چرا آن فعالان سیاسی به توصیه های آنها توجهی نشان نمی دهند.  این موضوع دلیل بر هشیاری نسبت به رویدادهای روز نیست، بلکه حکایت از دنبال نکردن یک استراتژی واقعی و پریدن از این شاخه به آن شاخه بر حسب خبرِ روز است (1). شاید وقت آن رسیده که نیروهای مختلف، درباره ی استراتژی خود با هوادارانشان بحث سیاسی کنند، و هر چند ماه یا لااقل هر سال صادقانه ارزیابی کنند که چقدر در پیشبرد استراتژی خود موفق بوده اند، یا که با عدم توفیق دست و پنجه نرم کرده اند. در مورد استراتژی حزب آینده نگر بحث شده است (2)، و به رغم آنکه بیشتر و بیشتر، آینده نگری در جنبش سیاسی ایران پا می گیرد اما مایه ی تأسف است که هنوز برخی که خود را آینده نگر می نامند، یا از سیاست دوری می جویند و یا به رغم عدم کارایی احزاب و سازمانهای گذشته نگر اصلاح طلب، همچنان دلمشغول همان جریانات هستند و امیدشان آن است که نتیجه ی کار چیز دیگری شود، وگرنه پلاتفرم پیشنهادی برای حزب آینده نگر فرسنگها از برنامه های جریانات گذشته نگر فاصله دارد (3).
 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران


سام قندچی، ناشر و سردبیر ایرانسکوپ

IRANSCOPE

http://www.ghandchi.com
سی ام مرداد ماه 1395
August 20, 2016


پانویس:

 

1. خبرزدگی ایرانیان
http://www.ghandchi.com/1174-khabarzadegi.htm

 

2. پیشنهادی برای استراتژی حزب آینده نگر ایران
http://www.ghandchi.com/977-futurist-party-strategy.htm

 

3. اصلاح طلبی، گذشته نگری است نه آینده نگری
http://isdmovement.com/2016/0616/060816/060816.Reformism-and-reactionism.htm
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH