Sam Ghandchiسام قندچي ست شوستک و بحثی درباره ی آینده انستیتو ستی
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/1193-seti-future.htm

Seth Shostak and a Discussion about the Future of SETI Institute
http://www.ghandchi.com/1193-seti-future-english.htm

مطالب مرتبط: 1    2 

پی نوشت هفدهم آبان ماه 1398: https://www.youtube.com/watch?v=_udY35m3SdE

 

frank-drake-seth-shostak-seti

 

کارهای ست شوستک (1) در انستیتو ستی (2) همیشه منبع علمی محکمی در مورد هوش فرازمینی برایم بوده است. رساله ناتالی کابرول که این ماه منتشر شد دیدگاهی نو را از نقشه راه تازه ای برای ستی، نوید می دهد (3).

 

دستکم از زمان یوهانس کپلر  موضوع هوش فرازمینی در میان دانشمندان مورد بحث بوده و این تلاشها پس از آغاز به کار انستیتو ستی بیش از 30 سال پیش و با پرتاب رصدخانه فضایی کپلر در سال 2009،  چند برابر شده است.  با اینحال، کانون توجه ما بطور روزافزونی بر سیارات شبیه زمین متمرکز شده است.

 

خوشبختانه برای نقشه راه جدید انستیتو ستی، دکتر کابرول پیشنهاد می کند که از دیدگاه انسان مرکزبینی انتروپوسنتریک فاصله گرفته و جستجو برای "زندگی به نوعی که نمی شناسیم" را نیز مدنظر قرار دهیم (3). اما ممکن است لازم باشد گامی فراتر نهیم و خود را به "زندگی" محدود نکنیم و همچنین درباره چیزهای هوشمندی در جهان جستجو کنیم که زندگی نیستند.

 

با درنظر گرفتن هدف بالا، ممکن است لازم نباشد کانون توجه خود را به این اندازه بر سیارات شبیه زمین متمرکز کنیم و می توانیم جستجو برای هوشمندی را حتی در سیارات و ماه های منظومه شمسی که شبیه زمین نیستند، آغاز کنیم. به همینگونه خورشید و ستارگان نیز می توانند چنین اهدافی را تشکیل دهند. در واقع، وقتی با گذشت زمان، انسانها بیشتر و بیشتر به موجوداتی غیربیولوژیک تبدیل می شوند، دیگر اولین گزینه ما برای محل سکنی لزوماً سیاراتی با زندگی بیولوژیک نخواهند بود.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

هفتم مرداد ماه 1395
July 28, 2016

 

پانویس:

 

1. Seth Shostak

https://www.seti.org/our-scientists/seth-shostak

 

2. SETI

http://www.seti.org

 

3. Nathalie A.Cabrol: Alien Mindscapes—A Perspective on the Search for Extraterrestrial Intelligence
http://online.liebertpub.com/doi/full/10.1089/ast.2016.1536

 

 

مطلب مرتبط

فضا و انديشه نو

http://www.ghandchi.com/312-Space.htm

Space and New Thinking
http://www.ghandchi.com/312-SpaceEng.htm 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

 

SEARCH