Sam Ghandchiسام قندچي حزب پنجاه سنتی ها در چین
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/1028-china-50-cent-party.htm


شاید فکر کنید این نوشته چیزی شبیه فالس نیوز و شوخی است و حتی مطلب ضمیمه را از ویکی پدیا (1) ممکن است جدی نگیرید، اما متأسفانه آنچه می نویسم حقیقت دارد. البته کاربرد اصطلاح "حزب" در مورد این افراد، نظیر "حزب باد" در فارسی به معنی عده ای است که کار معینی می کنند، و منظور تشکیلاتی حزبی نیست.

 

این افراد یک پنجاهم یوئن را که واحد پول چین است برای درج هر مطلب از دولت چین دریافت می کنند و در اینترنت مطالبی در حمایت از حزب کمونیست چین با اطلاعاتی تقلبی می نویسند یا که در فوروم های بحث اینترنتی کامنتهای توهین آمیز علیه مخالفان حزب کمونیست چین درج می کنند.

 

نیاز حزب کمونیست چین پس از صد سال به چنین هوادارانی حکایت از ورشکستگی آن دارد. مضافاً اینکه توسل رژیم سیاسی چین در قرن بیست و یکم به "حزب پنجاه سنتی ها" بجای پایان دادن به دولتی تک حزبی و ایدئولوژیک، نشان دهنده واقعیت تلخ دیکتاتوری در آنکشور است.

 

مایه تأسف است که اصلاح طلبان کمونیست در چین پس از سالها بودن در قدرت نتوانسته اند دموکراسی سکولار برای مردم به ارمغان آورند و بجای سکولاریسم یعنی جدا کردن ایدئولوژی و دولت، قدرت سیاسی رژیم ایدئولوژیک پوسیده خود را از طریق پنجاه سنتی ها می خواهند حفظ کنند.

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی، ناشر و سردبير ایرانسکوپ
http://www.iranscope.com
http://www.ghandchi.com
بیست و هفتم مهر ماه 1394
October 19, 2015

پانویس:

1. Fifty Cent Party
https://en.wikipedia.org/wiki/50_Cent_Party 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

 

SEARCH