Sam Ghandchiسام قندچينگاهی به دو مصاحبه حشمت طبرزدی
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/1008-tabarzadi-interviews.htm

پی نوشت 26 شهریور 1397: این مطلب که سه سال پیش نوشته شده برای درک بهتر نظرات مهندس طبرزدی که چند روز پیش در طرحی بنام نقشه راه مطرح شده مفید است: http://www.ghandchi.com/2257-heshmat-tabarzadi.htm

 

tabarzadi

 

سه ماه پیش هنگام آزادی آقای مهندس حشمت اله طبرزدی از زندان سؤالی از ایشان و خانم نسرین ستوده مطرح شد که هنوز پاسخی ندیده ام (1). از نظر اینجانب درست است که رییس قوه قضاییه در ایران مقامی انتخابی شود و چنین کاری به پاسخگویی قوه قضاییه به مردم خواهد افزود. اما به دلیل تجربه بیشتر آقای طبرزدی و خانم ستوده امیدوار بودم که این بزرگواران به این موضوع بپردازند. شخصاً معتقدم رییس قوه قضاییه حتی در آمریکا هم بهتر است که با رأی مستقیم مردم انتخاب شود و قانون اساسی آمریکا را نیز در این مورد غلط می دانم که نیاز به ترمیم دارد (2). اما در این نوشتار مایلم نگاهی به دو مصاحبه اخیر آقای طبرزدی بیاندازم.

 

مصاحبه اول مورد نظرم را آقای طبرزدی دوماه پیش با سیمای رهایی انجام داده است (3). به خوانندگان، بویژه توصیه می کنم که پانزده دقیقه پایان مصاحبه را دقیق گوش کنند. مهندس طبرزدی در این مصاحبه به سؤال مهمی پاسخ می دهد و آنهم مسأله مدعیان قدرت برای احیای رژیم پیشین است که اساساً بعد از سقوط قاجاریه با چنین وضعی روبرو نبوده ایم. هر چند دو شاهزاده قاجار در زمان سقوط رضا شاه از سوی بریتانیا برای حکمرانی ایران در نظر گرفته شده بودند اما چنین کاری بعنوان طرحی جدی از سوی انگلیسها دنبال نشد. چه قبل از شهریور 20 و چه بعد از آن در دوران رژیم پهلوی اساساً در اپوزیسیون یا در طرح های غرب برای ایران نیروئی که بخواهد رژیم سابق قاجار را احیاء کند، مطرح نبود. در دوران بعد از انقلاب 1357 چنین موضوعی باعث شده که حتی دوستان جمهوریخواهی نظیر آقای دکتر اسماعیل نوری علا در جنبش سکولاردموکراسی ایران روز گذشته در نحوه برخورد خود به جمهوریت می نویسند: "فرقی نمی کند که ملت ايران، در همه پرسی مربوط به تعيين شکل حکومت، جمهوری را برگزيند يا پادشاهی تشريفاتی را" (4).

 

در مصاحبه اولی که در بالا اشاره شد آقای طبرزدی کل برنامه سیاسی جبهه دموکراتیک را به روشنی توضیح داده اند و واقعاً در این مصاحبه ایشان درک کاملی از نقطه نظرات جبهه دموکراتیک ارائه کرده است. اما چند هفته پیش آقای طبرزدی نظراتی را در مورد مواضع حسن روحانی در حمایت از سرکوب جنبش سبز در سال 1388 پیش کشیدند (5). شخصاً در این موارد مطلع نیستم که بتوانم نظری دهم.

 

مصاحبه دوم مورد نظرم در این نوشتار، گفتگوی پنج روز پیش مهندس طبرزدی با کاوش است (6). در این مصاحبه حشمت طبرزدی به رقابت اصول گرایان و اصلاح طلبان در دوران دولت روحانی می پردازد. امروز در آستانه انتخابات مجلس می توان این رقابتها را به وضوح دید. در پایان هم آقای طبرزدی در مورد فعالیت اپوزیسیون در این دوران بحثهای جالبی را  مطرح می کنند که شنیدنی است. لازم است اشاره کنم که برداشتم از برخی فعالان مرتبط با جبهه دموکراتیک در خارج در تطابق با مستقل اندیشی حشمت طبرزدی نیست و بنظر می رسد با نئوکانهای آمریکایی نزدیکند و در گذشته در این مورد توضیحاتی نوشته ام (7). البته آقای طبرزدی نیز در مصاحبه اول به تفاوتهایی در مواضع داخل و خارج جبهه دموکراتیک اشاراتی دارند که برایم روشن نیست منظورشان همین موضوع است یا نه (8).

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

 

سام قندچی، ناشر و سردبیر ایرانسکوپ

http://www.iranscope.com

http://www.ghandchi.com

چهارم مهر ماه 1394  
September 26, 2015

 

پانویس:

 

1. سوالی از حشمت طبرزدی و نسرین ستوده
http://www.ghandchi.com/954-tabarzadi-sotoudeh.htm

 

2. سؤالی از حقوقدانان ايران
http://www.ghandchi.com/795-elected-judiciary.htm

 

3. حشمت طبرزدی دبیرکل جبهه دموکراتیک ایران در برنامه گفت و شنود از سیمای رهایی
http://iranscope.blogspot.com/2015/07/blog-post_90.html 
https://www.youtube.com/watch?v=BZRAouWOCJA

 

4. دکتر اسماعیل نوری علا: جمهوريت يا جمهوری؟
http://isdmovement.com/2015/0915/092515/092515.Esmail-Nooriala-Republic-or-Republicanism.htm

 

5. گفتگوی حشمت طبرزدی با رسانه اهل سنت و بحث در مورد مواضع حسن روحانی در زمان جنبش سبز 1388
http://iranscope.blogspot.com/2015/09/1388.html
 

6. مصاحبه حشمت طبرزدی با کاوش درباره بررسی جریانات تغییر خواە درون ایران
https://www.youtube.com/watch?v=0iuE3QvMLXE

 

7. درباره جبهه دموکراتيک مهندس طبرزدی
http://www.ghandchi.com/775-tabarzadi-idf.htm

 

8. حشمت طبرزدی دبیرکل جبهه دموکراتیک ایران در برنامه گفت و شنود از سیمای رهایی
http://iranscope.blogspot.com/2015/07/blog-post_90.html 
https://www.youtube.com/watch?v=BZRAouWOCJA

 

 

مطالب مرتبط

حشمت طبرزدی
https://goo.gl/n1YoJr 
Heshmat Tabarzadi
https://goo.gl/zYcKCP

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH