فهرست کلیپهایی از تظاهرات امروز دانشجویان

سعید اوحدی: ۲۳  اردیبهشت ماه @raadiofarhang 

23ordibehesht


 

دانشجویان معترض با شعار "مرگ بر دیکتاتور مرگ بر خامنه ای" قصد خروج از دانشگاه تهران را دارند که بسیج و پلیس مانع پیوستن دانشجویان به مردم شدند (دوشنبه ۲۳ اردیبهشت۹۸)
https://www.facebook.com/saied.ohady/videos/10214773441590597
https://www.facebook.com/iranscopenews/posts/812411979137435

بیانیه دانشجویان دانشگاه تهران در پی اعتراضات روز جاری
https://www.facebook.com/saied.ohady/videos/10214772834015408
https://www.facebook.com/iranscopenews/posts/811986342513332
فریاد اصلاح طلب اصولگرا دیگه تمومه ماجرا در خیزش غیورانه دانشجویان مقابل درب دانشگاه تهران
https://www.facebook.com/saied.ohady/videos/10214772812254864

https://www.facebook.com/iranscopenews/posts/811985892513377
۲۳  اردیبهشت‌ماه: اصلاح طلب اصولگرا دیگه تمومه ماجرا تجمع اعتراضی دانشجویان ⁧ #دانشگاه_تهران⁩ به طرح‌های ⁧ حجاب⁩ و عفاف، قوانین ⁧ کمیته انضباطی⁩ و ⁧ گشت ارشاد⁩ بسیج و پلیس مانع پیوستن ⁧ مردم⁩ به ⁧ دانشجویان⁩ شدند
https://www.facebook.com/saied.ohady/videos/10214772528687775
https://www.facebook.com/iranscopenews/posts/811977589180874
تجمع دانشجویان دانشگاه تهران در اعتراض به حجاب اجباری و تذکرات حراست به حجاب در صحن دانشگاه
https://www.facebook.com/saied.ohady/videos/10214771412819879
https://www.facebook.com/iranscopenews/posts/811978135847486
تجمع دانشجویان دانشگاه تهران در اعتراض به حجاب اجباری و تذکرات حراست به حجاب در صحن دانشگاه
https://www.facebook.com/saied.ohady/videos/10214771425780203
https://www.facebook.com/iranscopenews/posts/811977879180845
بسیجی بیا پایین، بسیجی بیا پایین و حمله مزدوران بسیجی به دانشجویان امروز دوشنبه ۲۳ اردیبهشت دانشجویان #دانشگاه_تهران در اعتراض به طرح‌های #حجاب و عفاف و قوانین #کمیته_انضباطی تجمع اعتراضی برگزار کرده بودند و مسئولان دانشگاه برای پاسخگویی آنان را در آمفی تئاتر دانشگاه جمع کردند اما نیروهای #بسیجی برای سرکوب اعتراض دانشجویان به این جلسه پاسخگویی حمله ور شدند.
https://www.facebook.com/saied.ohady/videos/10214772585769202
https://www.facebook.com/iranscopenews/posts/811977145847585
دانشجویان #دانشگاه_تهران با شعارهای:"نان کار آزادی پوشش اختیاری" و "دانشجو می‌میرد ذلت نمی‌پذیرد!" دست به تجمع اعتراضی زده اند.
https://www.facebook.com/saied.ohady/videos/10214772594849429
https://www.facebook.com/iranscopenews/posts/811976812514285
سالن آوینی پردیس هنرهای زیبا #دانشگاه_تهران نیروهای امنیتی اجازه‌ی خواندن بیانیه را به دانشجویان نمی‌دهند و دکتر سرسنگی و آقای سلیمانی رئیس حراست دانشگاه نمی‌توانند افراد غیردانشجو را از سالن بیرون کنند یا امنیت دانشجویان را در صورت خروج از سالن تضمین کنند.
https://www.facebook.com/saied.ohady/videos/10214772609129786
https://www.facebook.com/iranscopenews/posts/811976539180979
ادامه اعتراضات دانشجویان در دانشگاه تهران با شعار «دانشجو می‌میرد، ذلت نمی‌پذیرد.»
https://www.facebook.com/saied.ohady/videos/10214772619010033
https://www.facebook.com/iranscopenews/posts/811976175847682
حضور افرادی که ظاهری دانشجویی ندارند با شعار الله اکبر ، که به نظر از بیرون دانشگاه به محیط آموزشی فراخوانده شد‌ه‌اند تا فریاد حق‌طلبی دانشجویان را در اعتراض به قوانین قرون وسطایی #حجاب_اجباری را ساکت کنند!
https://www.facebook.com/saied.ohady/videos/10214772675611448
https://www.facebook.com/iranscopenews/posts/811975792514387
ضور افرادی که ظاهری دانشجویی ندارند با شعار الله اکبر ، که به نظر از بیرون دانشگاه به محیط آموزشی فراخوانده شد‌ه‌اند تا فریاد حق‌طلبی دانشجویان را در اعتراض به قوانین قرون وسطایی #حجاب_اجباری را ساکت کنند!
https://www.facebook.com/saied.ohady/videos/10214772675611448
https://www.facebook.com/iranscopenews/posts/811975792514387
۲۳ اردیبهشت - قیام دانشجویان با شعار «ملت گدایی می کند، آقا خدایی می کند» مقابل درب دانشگاه تهران
https://www.facebook.com/saied.ohady/videos/10214772782094110
https://www.facebook.com/iranscopenews/posts/811975369181096