شادباش نوروزی مهدی خانباباتهرانی

http://www.ghandchi.com/nowruz-mehdi-khanbaba-tehrani.htm

 

سال نو را به همه دوستان، عزیزان وسروران شادباش میگویم و برای همگی تندرستی و پیروزی، آرزو دارم.

مهدی خانباباتهرانی

 

تبریک نوروزی مهدی خانباباتهرانی

 

مطلب مرتبط

نگاهی به چند شادباش نوروزی امسال
http://www.ghandchi.com/1147-shadbashhayeh-nowruzi.htm

 

ساعت و روز تحويل سال نوروز

http://www.ghandchi.com/iranscope/Anthology/Norouz/saltahvil.htm