Sam Ghandchiسام قندچي فساد در اپوزیسیون همانقدر بد است که فساد در رژیم

سام قندچی

http://www.ghandchi.com/965-fesad-opposition.htm

 

ما در عصر اطلاعات زندگی می کنیم و همه امکانات جمهوری اسلامی قادر نبوده از افشای فساد در رژیم جلوگیری کند و بابک زنجانی ها نه اولین و نه آخرین مورد هستند و هر روز پرده از فساد مالی مقامی دیگر کنار می رود. اما عصر اطلاعات شمشیری دولبه است و فقط اسرار فساد را در رژیم آشکار نمی کند و برای اپوزیسیون همانقدر افشاگر است که برای رژیم. زمان جنگ ایران و عراق، فساد گروه هایی از اپوزیسیون که مخفیانه از رژیم صدام حسین پول می گرفتند، بر ملا شد. فساد در نیروهای اپوزیسیون به بی اعتباری آن نیروها و اپوزیسیون در میان مردم می انجامد همانگونه که سالها پیش از انقلاب حزب توده بعنوان عامل شوروی بی اعتبار شد.  متأسفانه برخی نیروهای اپوزیسیون ایران از تجربه دوران جنگ خانمانسوز درس نگرفته و بجای شفافیت فکر می کنند با ناسزاگویی می شود از پاسخگو بودن فرار کرد. مثلاً دو سال پیش هنگامیکه از یکی از رهبران "اتحاد برای دموکراسی" در مورد نشست های پاریس، پراگ و استکهلم سؤال کردم، بجای پاسخ به درخواستم برای شفافیت، توهین و ناسزا نثارم کرد (1). همانگونه که پیشتر بحث شد آقای دکتر شهریار آهی را نظیر شادروان داریوش همایون فردی بسیار باهوش می شناسم که می تواند نظیر قادرترین مقامات آمریکایی طرف مذاکرات شفاف با اپوزیسیون ایران باشد و نیازی به قایم باشک نیست، و شفافیت در هر مراوده ای هم به نفع اپوزیسیون ایران است و هم بنفع مقامات آمریکایی. دیگر دوران قاجار نیست که کسی فکر کند دهها سال طول خواهد کشید تا روابط پنهانی آشکار شود. ما در عصر اطلاعات زندگی می کنیم که دورافتاده ترین نقاط ایران هم به اینترنت و تلویزیون ماهواره مجهزند و حقایق زود آشکار می شود. دوباره توصیه می کنم آقای دکتر شهریار آهی نامه سرگشاده ای را که به روشنی نوشته ام مرور کنند (2). اپوزیسیون ایران دست کمی از اپوزیسیون چکسلواکی در دوران شوروی سابق ندارد و آمریکا بطور مساوی با واتسلاو هاول وارد مراوده شد و نه آنکه با مخفی بازی و فساد بخواهد اپوزیسیون چکسلواکی را نوکر خود کند و مقامات آمریکایی را بعنوان رهبران اپوزیسیون چکسلواکی جا اندازد. لطفا راه شفافیت را برگزینیم که هم برازنده اپوزیسیون ایران است و هم برازنده مقامات آمریکایی.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

 

سام قندچی، ناشر و سردبير ایرانسکوپ

http://www.iranscope.com

http://www.ghandchi.com 
پنجم مرداد ماه 1394
July 27, 2015

 

پانویس:

 

1. حسین باقرزاده: آقای سام قندچی، من پاسخ نمی‌دهم (چهارم ژوئن 2013)
http://www.iran-emrooz.net/index.php/politic/more/45900

مطلب بالا را دکتر باقرزاده در پاسخ به مقاله اینجانب که لینک آن در زیر است، نوشته بود (اول ژوئن 2013)

http://www.ghandchi.com/774-bagherzadeh-stockholm.htm

کل بحث با درخواست بدون جوابم برای شفافیت در مورد نشست های خارج کشور آغاز شد (سوم ژانویه 2013)

http://www.ghandchi.com/739-transparency.htm

آخرین مقاله اینجانب در این بحث و پاسخ دکتر حسین باقرزاده را نیز می توانید در لینک زیر مطالعه کنید (ششم ژوئن 2013)
http://www.ghandchi.com/776-bagherzadeh-liberalism.htm

 

2. نامه سرگشاده به دکتر شهریار آهی
http://www.ghandchi.com/955-shariar-ahy.htm

 

 

 

مطلب مرتبط

دربارهء گرفتن کمک از خارجی ها
http://www.ghandchi.com/925-foreign-help.htm
http://isdmovement.com/2015/0715/072915/072915.Sam-Ghandchi-On-getting-help-from-foreign-countries.htm

 

 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH