Sam Ghandchiسام قندچيآقای ولایتی در مورد رابطه مذاکرات اتمی و آزادی بهاییان
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/894-velayati-bahais.htm

 

امروز آقای دکتر علی اکبر ولایتی گفتند که اگر در مذاکرات اتمی با آمریکایی ها کوتاه بیاییم فردا مسأله تسلیحات موشکی را مطرح خواهند کرد و پس فردا هم حقوق بشر و آزادی بهاییان.

 

خود اولین کسی هستم که می گویم حق هر کسی است که اختلافات فکری خود را با هر آیینی چه مذهب اسلام چه دیانت بهایی، در آزادی کامل بیان کند، اما هرگونه تبعیض را علیه پیروان هر مذهب و اندیشه ای، محکوم می کنم، حال چه بهاییانی باشند که روشی حذفی در آمریکا برگزینند، چه شیعیانی که روشی حذفی در ایران برقرار سازند (1).

 

اما در پاسخ آقای ولایتی باید بگویم اتفاقاً لازم نیست آمریکایی ها مسأله حقوق بشر را مطرح کنند و حتی اگر به دولت ایران تضمین هم بدهند که مسأله حقوق بشر را مطرح نخواهند کرد آخر همین تضییقات حقوق بشری اسلام سیاسی، باعث سقوط جمهوری اسلامی خواهد شد همانطور که تضییقات حقوق بشری رژیم سلطنتی باعث سقوط دولت شاه شد. جالب است که ترجمه مصاحبه اخیر خانم فرح پهلوی شهبانوی پیشین ایران را روز گذشته اکثر مطبوعات در داخل کشور به چاپ رساندند. درست است که خانم فرح پهلوی در مصاحبه با دی ولت می گوید که شاه نمی بایست با تندی با آمریکایی ها حرف میزد اما خود اذعان می کند که اعمال ساواک و سرکوب بود که دست آخر به سقوط رژیم شاه منجر شد، چه آمریکایی ها از شاه به دلیل تندی کردن ناراحت بودند یا نه عامل سقوط رژیم نبود (2).

 

حالا جمهوری اسلامی چه درس اول خانم فرح پهلوی در مورد تندی نکردن با آمریکایی ها را یاد بگیرد یا نه، مهمتر درس دومی است که مصاحبه ایشان به روشنی مطرح کرده است و آنهم پرهیز از داشتن رژیمی امنیتی است که برای سالها اعصاب جامعه ای را خرد کرد و مردم را به عصیان کشید. جمهوری اسلامی سالهاست در وضعیت مشابهی قرار دارد فقط مردم و اپوزیسیون صبورتر شده اند. حتی اگر آمریکا و اسراییل و عربستان نیز تضمین دهند که برای تغییر رژیم در ایران کاری نکنند و ایران هم با ملایمت با آنها باب مراوده را باز کند، همین استبداد، مردم را به عصیان خواهد کشید و به سقوط رژیم می انجامد. مسأله دولت آقای روحانی در این نیست که با آمریکا به چه توافقی برسد، امتحان اصلی این است که بالاخره می تواند حق حیات اپوزیسیون ایران را تضمین کند و به همراه اپوزیسیون برای مشکلات مردم راهیابی کند یا نه (3).

 

بله اتفاقاً قبل از اینکه آمریکایی ها در مورد حقوق بهاییان حرفی بزنند، آقای ولایتی شما هستید که باید به این مسأله بپردازید و  حقوق شهروندی ایرانیان بهایی را تضمین کنید و بابت 36 سال تضییقات حقوق بشری علیه هموطنان بهایی عذرخواهی کنید.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران


سام قندچی، ناشر و سردبير
ایرانسکوپ

http://iranscope.blogspot.com
http://www.iranscope.com

http://www.ghandchi.com
دهم فروردین ماه 1394
March 30, 2015

 

پانویس:

 

1. سخنی با دوستان بهائی
http://www.ghandchi.com/488-bahaifriends.htm

 

2. حرفهای تازه فرح پهلوی در باره ساواک، تحریمها،اشتباهات شاه،بازگشت به ایران و...
http://www.khabaronline.ir/detail/406339/Politics/parties

 

3. دلیل وضعیت ایران در مذاکرات و در جنگ
http://www.ghandchi.com/893-iran-war-peace.htm

 

 

 

 


 

Web ghandchi.com