Sam Ghandchiسام قندچي بحث کاذب مذهبی در مورد جبهه ملی
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/845-jebhe-melli.htm

 

jebhe-melli-iran
 

به تازگی بحثی بر سر جایگاه اندیشه تشیع در ایران اما در ارتباط با جبهه ملی راه افتاده است. تا آنجا که به شرح ماوقع مربوط است به اندازه کافی بحث شده است (1). در مورد جایگاه اندیشه تشیع نیز دوازده سال پیش بحثی داشتیم در فوروم حبهه ملی. از نظر اینجانب هدف شاه اسماعیل از اشاعه تشیع ایجاد امپراطوری در کل جهان اسلام در رقابت با عثمانی بوده است اما عملاً صفویه به ایران محدود ماند و شاهان بعدی ایرانی تر شدند (2). البته شخصاً مورخ نیستم و هم در جبهه ملی و هم خارج از آن بسیاری از مورخین توانا هستند که در این عرصه ها تحقیقات وسیع داشته و صاحب نظرند. اختلاف نظر در جبهه ملی نیز واقعیت این جنبش دموکراتیک بوده و هست (3). جبهه ملی بعنوان تشکیلاتی سکولار  طبیعی است که نقطه نظرات مختلف در مورد مذهب دارد و رهبرانش هم مستثنی نیستند. اما بحث تشیع امروز کاذب است و مسأله جای دیگری است. واقعیت این است که با بالاگرفتن درگیری ها با داعش در خاورمیانه، دیدگاه غلط و خطرناکی در جبهه ملی در ارتباط با خارج از مرزهای ایران مطرح شده است. اینکه دولت ایران به ماجراجویی در خارج از ایران دست می زند بحث دیگری است اما وقتی عده ای در اپوزیسیون لیبرال و سکولار و مشخصاً جبهه ملی درگیر شدن در خارج از مرزهای ایران را در کردستان عراق و سوریه، تجویز کنند، می توانند کل ایران را در معرض خطر جنگ داخلی و تجزیه قرار دهند؛ حتی اگر خود ندانند و با خیالات پان ایرانیستی گسترش مرزهای ایران را در تخیل داشته باشند، دارند با آتش بازی می کنند (4). یکبار در اوائل دولت خاتمی برخی دوستان جبهه ملی به دنبال اندیشه های پان ایرانیستی وارد بحث های مشابهی در مورد کردستان ترکیه شدند و ضررش را در پی چنین ماجراجویی ها دیدیم که جنبش ملی تضعیف شد و براحتی ضربه شدیدی در قتل های زنجیره ای خورد. بایستی دوباره هشیار بود که تصورات پان ایرانیستی اسباب ضربه های تازه ای بر پیکر جنبش نشود. خوشبختانه تازه جمهوریخواهان سکولار دموکرات ایران در حال متحد شدن هستند.  اجازه ندهیم این حرکت ضعیف نوپا ضربه بخورد. جبهه ملی بعنوان پیشکسوت این سنت می تواند نقش شایسته ای را در این اتحاد، ایفا کند (5).

 

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com
 
بیست و سوم آذر ماه 1393
December 12, 2014
 

پانویس:


1. نتیجه فشار رژیم بر رهبران اپوزیسیون در داخل ایران
http://www.ghandchi.com/838-pressure-opposition.htm

 
2. About Safavids: Why Shiism and not Persianization
http://www.ghandchi.com/128-AboutSafavids.htm

3. اشتباه مصدق در رابطه با متحدين جهانی دليل شکست مليون در 28 مرداد
http://www.ghandchi.com/546-mossaddegh.htm 

4. کنفدراسيونيسم نسخه جنگ داخلی برای ايران
http://www.ghandchi.com/590-Confederationism.htm

5. حزب آينده نگر ايران در راه مصدق
http://www.ghandchi.com/690-FuturistMossadegh.htm 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH