Sam Ghandchiسام قندچيآیا پلیس می تواند از اجرای حکم قوه قضائیه سرپیچی کند
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/829-police-judiciary.htm

در ماه ژوئیه امسال در شهر منساس آمریکا که در نزدیکی واشنگتن قرار دارد موردی پیش آمد که پلیس از اجرای حکم دادگاه سرپیچی کرد. حکم قاضی در مورد پسربچه ای بود که از او به دلیل فرستادن عکسهای لخت خود، شکایت شده بود.

در حکم دادگاه از پلیس خواسته شده بود پسر بچه را با استفاده از امکانات پزشکی به حالت نعوظ برسانند و از او در چنین حالتی عکس لخت بگیرند. پلیس از اجرای حکم دادگاه خودداری کرد. جزئیات این پرونده را می توانید در گزارش زیر از سایت ABA بخوانید:

Police refuse to execute warrant for photos of youth's erection in sexting case
http://www.abajournal.com/news/article/prosecutors_want_photos_taken_of_youths_erection_for_sexting_case

شخصاً حقوقدان نیستم اما مطمئنم که قوه قضائیه می تواند پلیس را در چنین موردی بخاطر عدم اجرای حکم دادگاه مورد مؤاخذه قرار دهد. اما اگر پلیس می داند که کاری درست نیست و از انجام آن سرپیچی کرده حتماً می تواند از تصمیم خود در دادگاه دفاع کند.

در بیان این موضوع احتمالاً نتوانسته ام حق مطلب را ادا کنم. امیدوارم حقوقدانان ایران بتوانند در مورد این پرونده و موارد مشابه دقیق تر توضیح دهند.

بسیاری از حکم های قوه قضائیه ایران با عرف و مناسبات انسانی مطابقت ندارد و شایسته است که پلیس و قوه مجریه از اجرای چنان احکامی سرباز بزنند و آماده باشند در هر دادگاهی از تصمیم خود برای سرپیچی از حکم دادگاه در چنین مواردی، دفاع کنند.

سام قندچی، ناشر و سردبیر
ایرانسکوپ
http://ghandchi.com
http://www.iranscope.com
پانزدهم آبان ماه 1393
November 7, 2014
 

 


متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com


 

 

متون برگزیده:

http://featured.ghandchi.com

 


 

Web ghandchi.com