Why ISC did not Overthrow Assad

 

Sam Ghandchiسام قندچيچرا داعش بشار اسد را سرنگون نکرد
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/813-isis-saudi.htm

English Text متن انگليسي
http://www.ghandchi.com/813-isis-saudi-english.htm
 

ممکن است باعث شگقتی شود که تشکيلات خلافت اسلامی (داعش سابق) حتی برای سرنگونی بشار اسد تلاش هم نکرد. همين چند ماه پيش بود که آنها در اتحاد با سعودی و قطر ظاهرا بر ضد شیعیان و ایران، به همراه اخوان المسلمین، برای تسخیر سوریه تشکیلاتی ساختند. اما چه شد؟ سعودی از ارتش مصر در سرنگونی اخوان المسلمین حمایت کرد. داعش هم تغییر مسیر داده و بسوی جنوب حمله ور شده و در موصل اعلام خلافت کرد.

شاید خلافت اسلامی هرگز نمی خواست سوریه را تصرف کند چرا که در آنصورت با اسرائیل هم مرز می شد و باید یا با اسرائیل وارد جنگ می شد و یا آنکه اعتبار خود را از دست می داد. موضع داعش در مورد غزه به خوبی این را نشان می دهد (1).

هدف خلافت اسلامی تسخیر عربستان سعودی و شیخ نشین های خلیج فارس است. آنها نمی خواهند که تجربه طالبان در افغانستان را تکرار کنند. آنها می خواهند که دولت اسلامی ثروتمندی نظیر ایران با کنترل نفت، تشکیل دهند. در واقع بسیاری از بنیانگذاران جمهوری اسلامی ایران نیز گرچه شیعه هستند، ولیکن از هواداران اخوان المسلمین بودند. با سقوط اخوان المسلمین در مصر، داعش وارث برنامه ها و هواداران آن تشکیلات در خاورمیانه می شود.

همه تبلیغات ضد شیعه خلافت اسلامی برای متحد کردن جنگجویان سنی مذهب به دور تشکیلات خود است، اما هدف واقعی داعش تسخیر عربستان سعودی است. آنها وارد اتحاد ضد اسد با سعودی و قطر شدند تا بعدا به آنها حمله کنند، همانگونه که القاعده وارد اتحاد با آمریکا علیه شوروی در افغانستان شد تا بعدا تفنگهای خود را بسوی مرکز تجارت در آمریکا نشانه رود (2).

سام قندچي، ناشر و سردبير
ايرانسکوپ
http://www.ghandchi.com
http://www.iranscope.com
پانزدهم مردادماه 1393
August 6, 2014

پانويس:
1. http://www.ghandchi.com/812-hamas.htm   

2. http://www.ghandchi.com/87-aboutWTC.htm

 

 

 

Web ghandchi.com