Sam Ghandchiسام قندچيآقای دکتر حسين باقرزاده لطفاً پاسخ دهيد

سام قندچی

http://www.ghandchi.com/774-bagherzadeh-stockholm.htm

 

دوست عزيز آقای دکتر حسين باقرزاده،

 

آنچه را که در اين يادداشت از شما سؤال می کنم پيش از اين بارها از شما به روشنی پرسيده ام و حتی ماه ها پس از تشکيل کنفرانس پراگ هم جواب نداديد (1).

 

نمی شود گفت که شما ديگر با جريانی که سالها پيش از نشست پاريس شروع شده است بی ارتباط هستيد چون همين چند روز پيش در مورد کنفرانس دوم استکهلم مقاله ای نوشتيد و از آن حمايت کرديد. البته مقاله تان دوباره طولانی است و بحث های تئوريکی که سالها پيش مطرح شده اند را تکرار کرده ايد که گوئی موضوع اختلاف اينهاست اما دوباره از پاسخ به اصل سؤالی که سالهاست از شخص شما مطرح است پرهيز کرده ايد (2).

 

در نتيجه دوست عزيز سؤالم را دوباره به روشنی می پرسم: شما و آقای کامبيز روستا دو نفر تصميم گيرنده در نشست پاريس بوديد که اولا آقای شهريار آهی را برای کادر رهبری آن کنفرانس معرفی کرديد هنگاميکه در موقعيت رهبری اين کنفرانس های ادواری بوديد، ثانيا شما آقای کنت تيمرمن را به آن کنفرانس دعوت کرديد کاری که از زمان قاجاريه در ميان ايرانيان سابقه نداشته است و ثالثا شما حزب دموکرات کردستان و کومله را بدون تعهد سپردن به تماميت ارضی ايران به آن کنفرانس دعوت کرديد. آقای کامبيز روستا فوت کرده اند و ديگر نمی توان از ايشان انتظار پاسخ داشت. از شما بارها سؤال شده است و پاسخ نمی دهيد. خواهش می کنم که توضيح دهيد بويژه آنکه امروز کسانی به روشنی می خواهند از شرکت کنندگان در اين کنفرانس ها برای حمايت از حمله نظامی اسرائيل به ايران و تجزيه ايران استفاده کنند. تمام دليل فعاليت دموکراسی خواهان ايران برای زندگی در جامعه ای باز در ايران آينده است و اگر شما در همين جامعه باز خارج کشور از صحبت در مورد توافقات پشت پرده با قدرت های خارجی پرهيز می کنيد اين چه آزادی است که خود شما هم در خارج کشور احساس ترس داريد که شفاف باشيد و چه ضمانتی هست که فردا هم در ايران مانند شوروی سابق نگويند که مردم حق ندارند در مورد توافقات پشت پرده مقامات سياسی با قدرت های خارجی سؤال کنند.

 

قبلا تاريخ مطرح شدن اين موضوع را به روشنی و بسيار محترمانه و در جزئيات از زمان منشور 81 تا حال به تفصيل توضيح داده ام (3).

 

با سپاس،

سام قندچی، ناشر و سردبير
ايرانسکوپ

http://www.ghandchi.com

http://www.iranscope.com
يازدهم خرداد ماه 1392

June 1, 2013

 

پانويس:

 

1.  کنفرانس پراگ و اصلاح طلبی مترقی

http://www.ghandchi.com/753-prague-conf.htm

 

2. اصلاحات خشن و انقلاب مسالمت‌آمیز

http://www.newsecularism.com/2013/05/31.Friday/053113.Hossein-Bagherzadeh-Violent-reforms-and%20peaceful-revolutions.htm

 

3. لزوم شفافيت در مورد نشست های خارج کشور

 http://www.ghandchi.com/739-transparency.htm

 

دکتر حسين باقرزاده: آقای سام قندچی، من پاسخ نمی‌دهم

http://www.iran-emrooz.net/index.php/politic/more/45900

http://www.iranglobal.info/node/19905

 

بازهم در دفاع از ليبراليسم در بحثی با دکتر حسين باقرزاده
http://www.ghandchi.com/776-bagherzadeh-liberalism.htm

 

 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH