Sam Ghandchiسام قندچي پیشنهاد یک راه حل ساده برای اصلاح طلبان ایران

سام قندچی

http://www.ghandchi.com/686-ReformersSolution.htm

 

eslahtalaban-rahe-hal

 

در پی انتخابات اسفندماه مجلس در ایران، بحث های متعددی در میان اصلاح طلبان، در گرفته است.

تا آنجا که به حجت الاسلام محمد خاتمی مربوط می شود، سالهاست که نظرات ایشان، مورد بحث قرار گرفته است (1). همچنین نظرات و تاکتیکهای مبارزاتی میرحسین موسوی در خرداد ماه 1389، مفصلاً مورد بحث محافل سیاسی قرار گرفت (2). البته آقای موسوی در 25 بهمن ماه 1389 تاکتیکهای خود را تصحیح کردند، که با استقبال اپوزیسیون مواجه، و به قیمت حصر خانگی ایشان تمام شد (3).

 

اما بعد از حصر خانگی، میرحسین موسوی که پیشتر، شورای هماهنگی راه سبز امید را، بعنوان سخنگوی خود معرفی کرده بود، اساساً سعی کرد مستقیماً از رهبری کردن جنبش، فاصله گیرد، و آن مهم را بعهده شورای هماهنگی گذاشت. بسیاری از زندانیان سیاسی، نظیر فرزاد کمانگر، حتی تا لحظه اعدام خود، از زندان، برای جنبش پیام میفرستادند، و میدانیم زندان فرزاد کمانگر، بسیار از حصر خانگی، بیشتر محدودیت داشت.  با این وجود، باید اذعان کرد، که آقای موسوی، در آنچه در مورد موضعشان نقل شده بود، ثابت قدم ماندند، و در انتخابات اسفندماه رأی ندادند، که نشان می دهد بسیار نسبت به خرداد ماه 1389، در فعالیت خود بعنوان یک رهبر اپوزیسیون، بهتر عمل کردند.

 

همچنین شاید دلیل آنکه میرحسین موسوی، موضعگیری ها را به شورای هماهنگی راه سبز امید محول کرده، تقویت آن بعنوان یک سازمان رهبری جنبش بوده است.  اما همانطور که در تاریخ به کرات دیده شده است، حتی وقتی پیامبر اسلام، علی را در غدیر خم بعنوان جانشین اعلام کرد، در جامعه بعد از حضرت محمد، این انتخاب پذیرفته نشد. افرادی که در این شورا هستند، باید خود اعتبار در میان مردم کسب کنند، و این امر وقتی آنها، یک مرکز غیبی هستند، دشوارتر است. دو نفری هم که بعنوان نمایندگان آقایان موسوی و کروبی در خارج هستند در میان اپوزیسیون در داخل یا خارج، قبل از اعلام نمایندگی آنها از سوی این دو بزرگوار، از اعتباری برخوردار نبودند، و صِرفِ سخنگو بودن، از آنها رهبر ساخته نمیشود. در نتیجه عملاً شورای هماهنگی راه سبز امید قادر نبوده است نقش مؤثری در رهبری اعتراضات ایفا کند.

 

اما واقعاً مسأله اصلی اصلاح طلبان، نه آقای خاتمی است و نه موسوی یا کروبی، ونه سخنگویانشان یا شورای هماهنگی راه سبز امید. علت مشکلاتی که بعد از انتخابات اسفندماه، دیگر به وضوح قابل رؤیت است، اساساً ورای این مسائل شخصی و تشکیلاتی است. واقعیت این است که اصلاح طلبان ایران باید جسارت پیدا کنند، و بطور صریح و روشن، یکبار برای همیشه، با جمهوری اسلامی وداع گویند، و از جمهوری سکولار حمایت کنند. این کار، نظیر جسارتی است که آیت الله خمینی از خود نشان داد، و زمانی از جمهوری دفاع کرد که حتی اپوزیسیون سکولار جبهه ملی و ملی مذهبی های نهضت آزادی، حاضر نبودند صریح و روشن از جمهوری برای آینده ایران، دفاع کنند.

 

زمان موضع گیری روشن اصلاح طلبان در دفاع از ایجاد جمهوری سکولار برای ایران، فرا رسیده است؛ دیگر به اندازه کافی در مورد سکولاریسم بحث شده است (4).  شاید در این زمینه بد نباشد از نمونه حشمت طبرزدی، که او نیز در زندان است، و در گذشته شرایطی مشابه اصلاح طلبان، در تکامل نظریات خود داشت، و به این موضع روشن جمهوری سکولار رسید، یادی کنیم.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

 

سام قندچی، ناشر و سردبیر ایرانسکوپ
http://www.iranscope.com

http://www.ghandchi.com

بیست و چهارم اسفند ماه 1390

March 14, 2012

 

پانویس:

 

1. ایران-جمهوری آینده نگر-ویرایش سوم
http://www.ghandchi.com/411-FuturistRepublic.htm
Iran-Futurist Republic-Third Edition
http://www.ghandchi.com/411-FuturistRepublicEng.htm
 

2. آقای موسوی دیگر بس است با جان مردم بازی نکنید!
http://www.ghandchi.com/626-Mousavi89.htm

 

3. جنبش جوانان برای سهم خود از قدرت، تازه شروع شده است
http://www.ghandchi.com/657-Youth.htm

 

4. سکولاریسم چیست؟
http://www.ghandchi.com/302-Secularism.htm
What is Secularism
http://www.ghandchi.com/302-SecularismEng.htm
 

 

 

 

 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH