Sam Ghandchiسام قندچی

 ژنرال لاريجانی حکم اعدام "عوامل فتنه گر" را صادر کرد 

سام قندچی
http://www.ghandchi.com/654-Larijani.htm

 

لطفاً دقت کنيد ژنرال لاريجانی را با آيت الله صادق لاريجانی، رييس قوه قضاييه جمهوری اسلامی، اشتباه نگيريد.  مقام اول قوه قضاييه يک ماه و نيم پيش در پاسخ به حسين قديانی در مورد دليل عدم محاکمه به اصطلاح "سران فتنه" به روشنی اظهار داشتند که "سرباز" آيـت الله خامنه ای و مجری اوامر وی هستند. در نتيجه ايشان هيچ شبهه ای برای کسی ايجاد نکرده اند که ژنرال تلقی شوند (1).

 

همچنين ژنرال لاريجانی را با محمد جواد لاريجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضايیه، اشتباه نکنيد. محمد جواد لاريجانی همين يکی دو هفته اخير و پيش از تظاهرات 25 بهمن، البته از زبان ديگران، گفتند که بهتر بود در ماجرای انتخابات 1388 آيت الله خامنه ای موضعی پدرانه می گرفتند و نه آنکه بعنوان حامی محمود احمدی نژاد در آن ماجرا وارد عمل شوند. در نتيجه ايشان اقلاً در اين سطح حق اظهارنظر برای خود قائل هستند و در يک مجلس فرمايشی چه بعنوان رييس چه نماينده ممکن است نتوانند که اوامر آيـت الله خامنه ای را بدون چون و چرا اجرا کنند و ممکن است فکر کنند، استغفرالله، در آن مجلس نماينده مردم هستند و نه نماينده  آيـت الله خامنه ای، و مطمئناً فرماندهی مقابله با "سران فتنه" که نياز به سمت گيری را در اين اختلاف دارد، از عهده ايشان بر نمی آيد، هرچند بارها بنا بر مقتضيات روز آقايان موسوی و کروبی و خاتمی را منافق خوانده اند.

 

اما درست حدس زديد ژنرال لاريجانی همان علی لاريجانی است که معروف خاص و عام است و فرماندهی قشون حدود دويست نماينده اصولگرای مجلس را در دست دارد که به لطف حمايـت روحانيت دولتی کرسی های خود را کسب کرده اند و قرار نيست نماينده مردم باشند. اما اين رييس مجلس در ايران کاری کرده است که در تاريخ بايستی ثبت شود و شايد بعد ها ويديو زير نظير تصوير نمايندگان مجلس اول مشروطه، البته به دليلی متضاد، هيچگاه از خاطره ها محو نشود. ديگر بيشتر توضيح ندهم لطفاً به ويديو زير نگاه کنيد و خود قضاوت کنيد که نه تنها در ايران بلکه برای همه جهان اين مجلس و رييس آن تعريف تازه ای از قوه مقننه خلق کرده اند که بايد در همه دائره المعارف های جهان ثبت شود:

 

http://www.youtube.com/watch?v=zZYz6vdDZRo

 

قتل دو معترض در حمله نيروهای امنيتی رژيم به تظاهرات مسالمت آميز 25 بهمن در ميان تراژدی های ديگری که رژيم جمهوری اسلامی خلق کرده است قطره ای در درياست اما کمدی بالا در رابطه با قانون و قانونگذاری در جهان شايسته جايزه ای ويژه است.

 

ژنرال لاريجانی همچنين در اين ويديو طبق معمول همه مبارزات ضد ديکتاتوری در ايران را به آمريکا نسبت ميدهد. در واقع ايشان با اين کارهای خود از آمريکا مدينه فاضله ای می سازد که حتی رييس جمهور آمريکا نيز به آن اعتقادی ندارد. پرزيدنت اوباما در ابتدای دوره خود برای اعتراض به رفتار پليس در دانشگاه هاروارد در محل خانه يک پرفسور سياه پوست حتی موقعيت خود را آنهم در آغاز کار، به خطر انداخت. همه تبعيديان ايرانی هم که با هزاران سختی از آمريکا و اروپا و نقاط ديگر جهان به ياری هموطنان خود در 25 بهمن شتافتند نه عامل کسی هستند و نه جنگ طلبند و اعتقادی هم به وجود مدينه فاضله در هيچ نقطه دنيا از جمله آمريکا، ندارند. دوران کتمان کردن ديکتاتوری تحت عنوان مبارزه با استعمار و امپرياليسم سالهاست که سپری شده است و مردم خاورميانه ديگر مبارزه با استعمار و دخالت خارجی را از طريق فعاليت برای دموکراسی خواهی دنبال می کنند. اين سخنرانی های ژنرال لاريجانی ديگر آنقدر مسخره است که حتی آقايان موسوی و کروبی نيز زحمت پاسخ به آن را بخود ندادند. همانطور که پيشتر نوشتم آدم نميداند به اين احکام صادره توسط مقامات جمهوری اسلامی بخندد يا گريه کند (2).

 

 

سام قندچی، ناشر و سردبیر

ایرانسکوپ

http://www.iranscope.com

بيست و هفتم بهمن ماه 1389

February 16, 2011

 

پانويس ها:

 

1. http://www.ghandchi.com/647-StateClergy.htm

2. http://www.ghandchi.com/640-TabarzadiVerdict.htm

 

 

Web ghandchi.com