Sam Ghandchiسام قندچي ائتلاف همبستگی و خارج کشور

سام قندچی 

http://www.ghandchi.com/563-Hambastegy.htm

 

 

روز دوشنبه ائتلاف «همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر » در ایران اعلام موجودیت کرد (1). اعلام موجودیت این جمع بسیار ساده برگزار شد و خبری از کنفرانس های عظیم و اعلانات پرطمطراق در نشریات نبود ولی اهمیتش دقیقاً در آن بود که کسانی آن را شروع کردند که در سه دهه گذشته در ایران نشان داده اند که مسأله شان آینده ایران است و شفاف عمل کرده اند.

 

هم اکنون فرصت گرانبهائی برای خارج از کشور است که به یاری این حرکت بشتابد.

 

امروز نحوه برخورد به این جمع در خارج از کشور مطرح شده است و از نو فعالین سیاسی خارج از خود میپرسند که چرا تلاشهای مشابه در سالهای اخیر در خارج از کشور شکست خوردند. درباره توهماتی که در خارج درباره فعالین وجود دارد پیشتر نوشته ام و نیازی به تکرار نیست (4). 

 

ما نمیتوانیم برای رهبری جنبش کسانی را انتخاب کنیم که مانند آقای خاتمی عمل کنند یعنی در گفت و گوهای خصوصی بگویند همه حرفهای ما را میدانند ولی در بیرون در مقامی که قرار میگیرند نه مواضع روشن بگیرند و نه بخاطر وحشت نیروهای فشار تبعیضاتی که در گفت و گوهای خصوصی در محافل خبری و حقوق بشری اذعان میکنند را در بیرون با سکوت برقرار کنند.

 

مهمترین ویژگی تجمع «همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر » در این است که پرچمداران آن، نظیر حشمت الله طبرزدی (2) و کورش زعیم (3) درک روشنی از وضعیت ایران و اهداف و برنامه های خود دارند و درباره نظرات خود شفاف بوده اند. دیگر آنکه آنها همه این سالها به معنی واقعی کلمه در عرصه سیاسی ایران فعال بوده اند.

 

با همه احترامی که برای بسیاری از پیشکسوتان جنبش سیاسی در خارج قائل هستم اما بنظر من امثال خود من که دیگر نزدیک 60 سال سن دارم موتور محرک چنین حرکتی نمیتوانیم باشیم. مثلاً در خارج کشور وقتی به کسانی نظیر دکتر مسعود کاظم زاده (5) نگاه میکنم که هم از دانش نظری بالائی برخوردار است و هم در دوران جمهوری اسلامی فعال بوده است، فکر میکنم چنین افرادی باید برای حرکتهای نوین در نظر گرفته شوند.

 

لازم است روشن بگویم که من با دکتر مسعود کاظم زاده درباره آنچه اینجا مینویسم حرفی نزده ام و فقط نام وی را بعنوان مثال آوردم تا خاطر نشان کنم که با وجود همه احترام به پیشکسوتان، بایستی این انرژی های تازه در خارج برای رهبری مؤثر حرکت های نوین مدنظر قرار گیرند، همانطور که در داخل ایران اینچنین شده است.

 

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی، ناشر و سردبیر ایرانسکوپ
http://www.iranscope.com 
http://www.ghandchi.com

ششم خرداد ماه 1388

May 27, 2009

 

 

پانویس:

 

1. همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران
http://www.hambastegi-iran.org

 

2. درد مشترک و چاره جوئی برای آن
http://www.ghandchi.com/537-DardeMoshtarek.htm

 

3. http://groups.yahoo.com/group/iran_scope_news/message/1117

 

4. توهماتی دربارهء اپوزیسیون خارج از کشور (ويرايش دوم)
http://www.ghandchi.com/534-OppositionAbroad.htm

 

5. Dr. Masoud Kazemzadeh-Various Works

http://www.ghandchi.com/iranscope/Anthology/Kazemzadeh

 

 


متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH