Sam Ghandchiسام قندچي اطلاعیه درباره استعفاء از مدیریت ایران گلوبال
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/560-IranGlobal.htm

 
دوست عزیز کیانوش توکلی،

با نهایت سپاس از همه همکاری های متقابل در چند ساله اخیر و نیز تشکر ویژه از شما بخاطر دوستی و مودت.

با اینکه معتقدم همه دیدگاههای سیاسی در جامعه باید آزاد باشند که نشریات، سازمانها و سایتهای خود را داشته باشند
، ولی در عین حال همه دیدگاه ها نمیتوانند با هم در یک نشریه، سازمان، یا سایت اینترنتی کار کنند. حتی از دیدگاه این قلم نظریه معتقد به ولایت فقیه باید آزاد باشد نظراتش را در جامعه ای دموکراتیک و سکولار، تبلیغ کند ولی با صاحبان چنان نظری حاضر نیستم مجله مشترکی منتشر کنم.  در همین حال با برخی نظرات با اینکه بخاطر اختلافات در پلاتفرم سیاسی حاضر نیستم در یک تشکیلات سیاسی باشم ولی با همانها در تشکیلاتی خبری یا حقوق بشری حاضرم همکاری کنم. با برخی دیگر نظیر القاعده و کوکلاکس کلان حتی در چنان تشکیلات هائی هم حاضر نیستم مشترکاً کار کنم اما حتی آنها هم اگر اسلحه بلند نکنند از نگاه این قلم در جامعه باید آزاد باشند که نظراتشان را بیان کنند و اجتماعاتشان را برگزار کنند همانطور که در بوستون آمریکا کوکلاکس کلانها آزاد بودند تظاهرات مسالمت آمیز داشته باشند.

همچنین در مدیریت شرکت داشتن با آزاد بودن در صفحه اظهار نظر فرق دارد. حتی هواداران ولایت فقیه هم در صفحه اظهار نظر ایران گلوبال آزادند ولی فکر نمیکنم کسی از نیروهای دموکرات و سکولار بخواهد با آنها سایت مشترکی داشته باشد.  در نتیجه تصمیم اینجانب به عدم شرکت در مدیریت یک نشریه یا سازمان به معنی بی ارزش دانستن کار آن نشریه نیست بلکه بیان درکم از معیارهای کار مشترک است که در سطور بالا مطرح شد و لزوماً با درک دیگران در همین مورد یکی نیست. با اینحال جدا از اینکه در مدیریت سایت بخواهم شرکت کنم، از مطالب آن بهره میبرم و امیدوارم ایران گلوبال در تلاشهایش برای ارائه نقطه نظرات گوناگون همچون گذشته پیروز باشد.

 

برای شما و سایت ایران گلوبال آرزوی موفقیت دارم و گاه به گاه نیز اگر مقاله ای داشته باشم که فکر کنم برای ایران گلوبال ممکن است جالب باشد، آن را برای شما ارسال خواهم کرد که اگر شما تشخیص دادید برای سایت شما مفید است درج کنید.

با تشکر دوباره از همه دوستی ها و همکاریها در چند ساله اخیر.
 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی، ناشر و سردبیر ایرانسکوپ
http://www.iranscope.com
http://www.ghandchi.com

بیست و هشتم اردیبهشت ماه 1388

May 18, 2009

 

 

مطلب مرتبط
سپاس از کیانوش توکلی و ایران گلوبال
http://www.ghandchi.com/1821-keianosh-tavakkoly.htm
 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH