Sam Ghandchiسام قندچي دیداری از رِد هیل پاتریک هنری

سام قندچی

http://www.ghandchi.com/4535-patrick-henry.htm

Visiting Patrick Henry's Red Hill
http://www.ghandchi.com/4535-patrick-henry-english.htm

 

patrick-henry-redhill

 

"من تا سالها پس از رد مارکسیسم، سوسیالیست ماندم، و اگر میتوانست چیزی شبیه سوسیالیسم، در ادغام با آزادی فردی، وجود داشته باشد، هنوز نیز سوسیالیست می بودم؛ چرا که چیزی بهتر از یک زندگی متواضعانه، ساده، و آزاد در جامعه ای تساوی گرا نیست. مدت ها برایم طول کشید تا تشخیص دهم که این رویائی بیش نیست، و اینکه آزادی مهمتر از برابری است، و کوشش برای تحقق برابری، آزادی را به مخاطره میاندازد و آنکه اگر آزادی از دست رود، حتی برابری در میان غیر آزادان نیز وجود نخواهد داشت." [کارل پاپر، "درسهائی از این قرن"، 1997، متن انگلیسی، ص5] *

 

روز گذشته دیداری داشتم از «رِد هیلِ پاتریک هنری»! با اینکه بی اختیاری اداری ناشی از بیماری و پیری راه رفتن را قدری برایم مشکل کرده است اما خوشحال شدم که به آنجا رفتم! بروکلین راهنمای تور خیلی اطلاعات خوبی در مورد محل ارائه کرد و عکسی هم از من در دفتر وکالت پاتریک هنری که دفتر یادگاری از همان زمان پاتریک هنری است را ضمیمه ی این یادداشت کردم، و راهنمای تور از جمله گفت که چطور یکی از نوادگان پاتریک هنری هنوز همین امروز این مجموعه را که محل خانه ی آخر پاتریک هنری در قلب ایالت ویرجینیا در همین ایالات متحده ی آمریکا بوده، بعد از 250 سال می گرداند! از چند چیز که برایم بویژه جالب بود عکس گرفتم یکی دفتر وکالت پاتریک هنری است که اصل است و سادگی آن خیلی جالب! دوم درختی است که 350 سال عمر دارد و در زمان پاتریک هنری 100 ساله بوده! و بالاخره عکسی از آن «کاغذ بُر (کارد پاکت بازکن)» که پاترک هنری هنگام سخنرانی معروفش که گفت «به من یا آزادی بدهید یا مرگ»، در دست داشت!

 

من در گذشته در مورد پاتریک هنری مقالات زیادی منتشر کرده ام. پاتریک هنری که یک انقلابی تمام عیار در زمان انقلاب استقلال در آمریکا در سال 1775 بود، و بعد هم از انقلاب کبیر فرانسه در سال 1789 حمایت کرده بود، در پایان عمر در آمریکا با شنیدن خبرهای جنایاتی که بعد از انقلاب کبیر فرانسه در آن کشور روی داد، نظیر توماس پین در همان زمان، مخالف انقلاب شد! البته این نگارنده همانطور که بارها نوشته ام، بعد از تجربه ی انقلاب ارتجاعی 57 در ایران، و همچنین بعد از مشاهده ی تجربه ی اصلاحات ارتجاعی در ایران، به این نتیجه رسیده ام که اصل موضوع رسیدن به تحول مترقی در جامعه است و اینکه این مهم از طریق انقلاب یا اصلاحات به دست آید، امری ثانوی است! ضمناً همانطور که در گذشته نیز اشاره کرده ام، کانت که علاوه بر جان لاک در شکل گیری نهادهای دولت در آمریکای مدرن تأثیری زیادی داشت یک انقلابی *نبود* و یک *اصلاح طلب* بود، اما از انقلاب فرانسه حمایت کرد چون آن انقلاب *مترقی* بود!

 

به هر حال وقتی روز گذشته از آخرین خانه ی پاتریک هنری دیدار می کردم برایم سخنان او در مورد برده داری جالب بود که قبلاً نخوانده بودم و آنهم نقد او از رفتار با بردگان در آمریکا بود چرا که او زمانی زندگی می کرد که حتی خودش 67 برده در املاکش داشت و برده داری تازه 75 سال بعد از او در زمان جنگ داخلی در آمریکا به چالش جدی کشیده شد و در آمریکا لغو شد و تازه 100 سال دیگر گذشت تا جنبش مارتین لوترکینگ علیه تبعیض نژادی شکل بگیرد! همچنین همه ی روز در ذهنم به یاد آزادیخواهانی در ایران نظیر زندانی سیاسی «توماج صالحی» افتادم و وکلای باشرقی نظیر امیرسالار داودی که به قیمت زندانی شدن خودشان همه ی این سالها وکالت بسیاری از آزادیخواهان را در ایران به عهده گرفته اند، و شخصیتهایی برحسته ی بین المللی نظیر فیلمساز مترقی محمد رسول اف! و بویژه داشتم در مورد «درخواست مکرر توماج برای لغو مجازات اعدام» فکر می کردم که وقتی خودش زیر خطر مرگ است برای لغو مجازات اعدام حتی برای آنهایی حرف میزند که برایش بارها حکم اعدام داده اند! واقعاً آزادیخواهی را باید از امثال پاتریک هنری ها و توماج صالحی ها یاد گرفت!

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com

19 اردیبهشت 1403
May 8, 2024

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH