Sam Ghandchiسام قندچي بازداشت آقای جمال عاملی را محکوم می کنم

سام قندچی

http://www.ghandchi.com/4524-jamal-ameli.htm

 

jamal ameli

 

ساعتی پیش خبر بازداشت آقای جمال عاملی و چند تن دیگر از فعالان مدنی را در اینترنت دیدم! شخصاً با آقای جمال عاملی هیچگونه آشنایی شخصی ندارم و هیچگاه تماسی نیز نداشته ام و نظیر همه ی فعالان کارگری، مدنی، سیاسی و حقوق بشری ایران، فعالیتهای آنها را از راه دور طی سالها شاهد بوده ام که جز تلاشهای مسالمت آمیز برای عدالت اجتماعی و آزادی و سعادت مردم ایران کاری در همه ی این سالها نکرده اند! به یاد دارم 5 سال پیش حدود 5 ماه قبل از خیزش آبان 98، همسر آقای جمال عاملی، خانم ندا ناجی بازداشت شده بود و در آنزمان در پانزدهم تیرماه 1398 یادداشتی منتشر کردم تحت عنوان «از «هل من مبارز طلبی» و برجامِ ظریف تا ضرب و شتم ندا ناجی در زندان قرچک»! درباره ی آقای «جواد ظریف» که همه می دانیم و نیازی به توضیح بیشتر نیست! اما خانم ندا ناجی گناهش فعالیت برای برگزاری مراسم سالروز اول ماه مه بود؛ آنهم در رژیمی که مدعی حمایت از حقوق کارگران و زحمتکشان است! با آرزوی اینکه سرکوبها متوقف شود و بتوان بیشتر به راه حل مسالمت آمیز برای تحول بعدی ایران در این کشمکش 45 در جامعه ی ایران، امیدوار شد؛ وگرنه شاید باید از ایلان ماسک تقاضا کنیم پرزیدنت ایران شود تا از حمله ی نظامی به ایران پیشگیری شود!

 
به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com

21 فروردین 1403
April 8, 2024

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH