Sam Ghandchiسام قندچي چهل و پنج سال پوزیسیون و اپوزیسون در جمهوری اسلامی

سام قندچی

http://www.ghandchi.com/4523-forty-five-years.htm

Forty Five Years of Position and Opposition in the Islamic Republic
http://www.ghandchi.com/4523-forty-five-years-english.htm

 

forty-five-years

 

این حرف من نباید توهینی به آیت الله روح الله خمینی تلقی شود چون آن متوفی همیشه با افتخار از خدعه کردن های خود در دوران انقلاب 57 و پس از آن سخن می گفتند! جمهوری اسلامی در 12 فروردین 1358 با یکی از خدعه های آیت الله خمینی آغاز شد! چهل و پنج سال است که پوزیسیون و اپوزیسیون در جمهوری اسلامی در کشمکش هستند! برخی تعجب می کنند که چرا من همیشه تصویر هفت سین سال 1382 را در صفحه نوروز ایرانسکوپ درج می کنم! دلیلش این است که از دیدگاه این نگارنده در سال 1382 بود که اصلاح طلبی مترقی و اصلاح طلبی ارتجاعی* راه خود را از هم جدا کردند؛ یعنی کمی کمتر از یکسال و نیم بعد از آغاز دور دوم ریاست جمهوری خاتمی، و به همین دلیل 6 ماه بعد در 9 شهریور 1382 یعنی در پایان دومین سالِ دومین دوره ی ریاست جمهوری حجت الاسلام محمد خاتمی، مقاله ای را تحت عنوان «اصلاح طلبی ارتجاعی»، منتشر کردم! اما کشمکش پوزیسیون و اپوزیسیون رژیم اسلامی در 45 سال گذشته ادامه داشته و دارد و این نگارنده همچنان امیدوارم که تغییر رژیم در ایران به رژیمی سکولار و دموکراتیک و آینده نگر از طریق گذاری مسالمت آمیز صورت گیرد و اینکه همه ی آزادیخواهان ایران از جمله نلسون ماندلا ایران آقای حسین رونقی، بتوانند در این راه به تلاشهای مدوام خود ادامه دهند و رژیم اسلامی نیز باعث نشود که ایران با کن فیکون دیگری در تحول بعدی برای دستیابی به سعادت ایران و ایرانی، روبرو شود! با امید موفقیت برای همه!

 
به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com

20 فروردین 1403
April 7, 2024

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH