Sam Ghandchiسام قندچي یادداشتی بی رودربایستی برای نلسون ماندلا ایران حسین رونقی

سام قندچی

http://www.ghandchi.com/4518-hossein-ronaghi.htm

A Frank Note for Iran's Nelson Mandela Hossein Ronaghi  
http://www.ghandchi.com/4518-hossein-ronaghi-english.htm

 

hossein-ronaghi-iran's-mandela

 

دوست عزیز نلسون ماندلا ایران حسین رونقی، می دانم ایفا کردن نقشی نظیر نلسون ماندلا در این برهه ی زمانی در ایران، که پیروزی ایران را برای رسیدن به آمال و آرزوهای انقلاب 21 ایران؛ اما، از طریق گذاری مسالمت آمیز میسر کند، هم به اپوزیسیون ایران و هم به پوزیسیون بستگی دارد و شما نمی توانید به تنهایی مسؤلیت موفقیت یا شکست چنین تلاشی را بر عهده داشته باشید. با این حال مخاطبم در اینجا شما هستید! مطالبی را که شما در اینترنت منتشر می کنید، می بینم و برای شما سلامتی و موفقیت در همه ی فعالیتهایتان را آرزو می کنم! با اینحال همه ی این 45 سال، اصلاح طلبی ارتجاعی را تجربه کرده ایم و می دانیم که به جایی نمیرسد. از دیدگاه این نگارنده، آنچه ایران در حال حاضر نیاز دارد تغییر رژیم یعنی پایان دادن به رژیم اسلامی حاکم و برقراری حکومتی سکولار دموکرات است؛ حال چه از طریق انقلاب 21 ایران و چه از طریق رفرمهای مترقی وگرنه ایران بزودی با کن فیکون دیگری نظیر انقلاب 57 و شاید هم بدتر از آن، روبرو خواهد بود، این حرف را نیز همینطوری شعاری نمی گویم، کمتر از یکسال پیش، در چنین نقطه ای ایران قرار گرفت و اگر ادامه پیدا کرده بود شاید امروز کل ایران نظیر آنچه می بود که ماهها ست در غزه شاهد آن هستیم! به هر حال حداقل کاری که جهت به ثمر رساندن راه حل مسالمت آمیز مورد نیاز است اینکه شما و رییس دولت رژیم اسلامی یعنی آیت الله ابراهیم رئیسی در شبکه ی تلویزیون ایران حاضر شوید و گامهای لازم مورد نظر خود را برای رسیدن به چنین هدفی توضیح دهید همانطور که نلسون ماندلا و اف دبلیو دی کلرک این کار را با موفقیت در آفریقای جنوبی انجام دادند! می دانم برخی دوستان در اپوزیسیون مایل بودند در بحثهایی در برنامه های تلویزیونی نظیر کانال آزاد سوسیال شرکت کنند و برای آنها نیز آرزوی موفقیت در تلاشهایشان داشتم؛ اما، رژیم آن دوستان را به زندان انداخته و نظیر همه ی تلاشهای مشابه، اینگونه کوششها دو طرف لازم دارد، یعنی هم اپوزیسیون و هم پوزیسیون وگرنه به جایی نمیرسد و اتلاف وقت است! اکنون نیز که این نگارنده نشست شما با آیت الله ابراهیم رئیسی را پیشنهاد می کنم، همینطور است و اگر از سوی هردو شما تلاش شود، می توان به آن امیدوار بود وگرنه به جایی نخواهد رسید و ادامه ی بحثهای نظیر آنچه مدتهاست کانال آزاد سوسیال راه انداخته آب در هاون کوبیدن است هرچند با نیتهای خوب انجام شود! بازهم ببخشید در مورد فعالیتهای شما و همچنین آن تلویزیون نظر دادم. من بعنوان کسی که از راه دور به وقایع ایران نگاه می کنم نظرم را می نویسم و با کسی هم تماسی ندارم چه شما و چه آن دوستان و می دانم بسیاری از نیتها خیر است ولی از نظر این نگارنده بی ثمر! اگر مطرح کردن نظرم به درد کسی بخورد، خوشحال می شوم و اگر هم نه، عذرخواهی می کنم. با بهترین آرزوها برای همه!

 
به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com

19 اسفند 1402
March 9, 2024

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH