Sam Ghandchiسام قندچي پاسخ این نگارنده به یادداشت آقای سهیل عربی در روز زن

سام قندچی

http://www.ghandchi.com/4517-soheil-arabi-zanaan.htm

 

پی نوشت 18 اسفند ماه 1402: آقای سهیل عربی، بعد از خرداد 1360 که به آمریکا برگشته بودم، دوستی داشتم که از یک خانواده ی کارگری بود و بسیار آگاه و همان زمان به سوئد مهاجرت کرده بود. همسرش خانمی بود که می شناختم و می دانستم از خانواده ی کارگری نبود. به همسرش گفتم حالا که به خارج آمده ای می خواهی در چه رشته ای کار کنی! گفت می دانی بعد از آنکه دیپلم گرفتم همان زمان انقلاب بود و با جریانات چپ بودم و رفتم کارخانه ی شکلات سازی داداش زاده کار گرفتم و الان هم مغزم دیگر برای هیچ موضوع علمی کار نمی کند که بخواهم تحصیلات را دنبال کنم! واقعیت این بود که چپ ایران در فعالیت کارگری خود مانند رجایی بود که نخست وزیر شد! یکی از چپی ها همان زمان در ایران وقتی شنیده بود یک فعال سیاسی در خانه اش استخر دارد، به من می گفت که ما باید در جوی آب شنا کنیم که دقیقاً حرفی بود که همانزمان رجائی نخست وزیر هم در یک سخنرانی می گفت! در حقیقت بخشی از اکثریت چپ ایران دستکمی از اسلامگرایان نداشتند و هدفشان ارتقاء زندگی و آگاهی مردم زحمتکش نبود بلکه پایین کشیدن سطح انتظارات بقیه ی جامعه بود. متأسفانه در چپ ایران کارگرانی که نظیر «آگوست ببل» رشد کرده باشند، خیلی کم بودند؛ اما، بسیاری چپی ها بودند که برعکس شده بودند و به عقب ماندگی افتخار می کردند و کارگران را عقب می کشیدند! من همسر یکی از روشنفکرانی که در ایران چپ شده بود را از نزدیک می شناختم و شوهرش نیز از رهبران یکی از تشکیلاتهای معروف چپ در آنزمان بود. به من می گفت همسرش با اینکه معلم مدرسه بوده اما از وقتی در تشکیلاتهای کمونیستی فعال می شود رفته رفته غذا خوردنش هم تغییر می کند و موقع غذا خوردن «مچ مچ» می کند عادتی که قبل از کار در کارخانه نداشت و بعد هم که از رهبران چپ شد و بعداً هم خوشبختانه از زندان نجات پیدا کرد. هدفم بحثهای شخصی نیست. موضوع این است که هدف جنبش چپ ایران بالا کشیدن سطح انتظارات کارگران نبوده بلکه پایین کشیدن سطح انتظارات بقیه ی مردم ایران بوده و از این نظر چندان تفاوتی با اسلامگرایان نداشته است. موضوعات کلی تر چپ بین المللی را بسیار بحث کرده ام، اما این موضوع و افتخار کردن به پایین کشیدن بقیه ی مردم به جای بالا کشیدن سطح انتظارات کارگران از ویژگی های چپ ایران بوده و هست و از این لحاظ چندان تفاوتی با اسلامگرایانی نظیر رجائی نخست وزیر نداشتند و پرورش امثال آگوست ببل ها را مدنظر نداشته است! س.ق.

 

********

یادداشت 17 اسفند: دوست عزیز آقای سهیل عربی، ساعتی پیش یادداشت زیر را که برای روز زن منتشر کرده اید، مطالعه کردم و مرا به سالهای بسیار دور برد و بسیاری از خانمهای فعال سیاسی را در دوران کنفدراسیون به یاد آوردم، که دقیقاً مشخصات طبقاتی که شما توصیف کردید را، داشتند! اما در 40 سال گذشته اکثر آنها متأسفانه دیگر از فعالیت سیاسی و اجتماعی، کنار کشیدند! می دانید چرا؟ خیلی از آنها دیدگاههای ایدئولوژیکی نظیر مائوئیسم داشتند و هنگامیکه از جنایات رژیم کمونیستی در چین مطلع شدند، از فعالیت سیاسی و اجتماعی دلسرد شدند! همچنین از زخم زبانهای کسانی نظیر شما نیز خسته شدند که فکر می کنید کارگر بودن یعنی تخم دوزرده کردن! می دانید آنها از خیلی چیزها گذشتند و در کنفدراسیون فعال شدند. بعضی از آنها را شخصاً می شناختم که والدینشان از سران رژیم شاه بودند و حتی مقاطعه کار ساختمانی ساواک بودند و خیلی هم ثروتمند بودند و هرچه داشتند را باصداقت در راه فعالیتهای آزادیخواهانه فدا کردند! یادم است یکی از آنها برای کمک مالی به جریانی که به آن اعتقاد داشت از پدرش که به خارج آمده بود خواهش کرد برایش اتوموبیل گرانقیمتی بخرد و آنرا فروخت و به کنفدراسیون کمک مالی کرد! آنها خیلی مایه گذاشتند و واقعاً هم آدمهای با صداقتی بودند! در 40 سال گذشته امثال آنها دیگر در جنبش سیاسی خارج کشور خیلی کم بودند که ضایعه ای بوده برای اپوزیسیون و امثال برخوردی که شما در یادداشتتان کردید در این مورد تأثیر داشته و نتیجه اش اینکه بسیاری از جریاناتی که می خواهند فعال باشند، متأسفانه عملاً وابسته به کشورهای خارجی شده اند! لطفاً مثل بسیاری از موارد دیگر «دوطرف سکه را ببینیم»! در همین آمریکا بزرگترین تشکیلات حقوق مدنی یعنی «ای سی ال یو» اول یک جریان فاشیستی بود ولی بعداً به ضد خود تبدیل شد و کسانیکه در اینگونه فعالیتهای حقوق بشری بیشترین کار را کرده و می کنند از خانواده هایی نظیر کندی ها و راکفلرها هستند! با بهترین آرزوها برای همه. س.ق.

 

soheil-arabi-rooze-zan

 

 
به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com

17 اسفند 1402
March 7, 2024

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH