Sam Ghandchiسام قندچي پوزش خواهی و سپاس از فیسبوک

سام قندچی

http://www.ghandchi.com/4516-facebook.htm

My Apology and Thanks to Facebook Admin 
http://www.ghandchi.com/4516-facebook-english.htm

پی نوشت 8 اسفند 1402: دوباره مشاهده می کنم که بیش از نیمی از تصاویر مندرج در صفحه ی فیسبوک این نگارنده قابل دسترس نیستند، موضوعی که در دوهفته ی گذشته در پیامم به «اف بی آی» خبررسانی کردم و همچنین مواردی دیگر 3 سال پیش در یادداشتی به آقای مارک زاکربرگ! فکر می کنم بخشی در شرکت فیسبوک که به این موضوعات مربوط می شود، به بخش طراحی تصاویر که در یادداشت پایین به آنها اشاره شده، ربطی ندارد و شاید خود آن دومی نیز زیر حملات سایبری قرار دارد! با سپاس. س. ق.

 

facebook

 

در چند هفته گذشته، من در اینترنت از فیسبوک و اینکه چگونه تصاویر در صفحه ی فیسبوکم مختل شده است، شکایت زیادی کردم! همین حالا به صفحه ام در فیسبوک نگاه کردم و دیدم که آنها طراحی صفحات را تغییر داده اند و فکر می کنم این باید دلیل مشکلاتی باشد که من تجربه می کردم! برای نق زدن های همیشگی خود عذرخواهی می کنم و باید اذعان کنم که طراحی جدید تصاویری که می بینم فراتر از هر چیزی است که بتوانم تصور کنم. کار بزرگی انجام داده اند! از ادمین های فیسبوک تشکر می کنم و باز هم برای نق زدن های همیشگی ام متاسفم! با بهترین آرزوها!!

 
به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com

6 اسفند 1402
February 25, 2024

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH