Sam Ghandchiسام قندچي صدام، پوتین، و جنبش ضد جنگ

سام قندچی

http://www.ghandchi.com/4515-saddam-putin-antiwar.htm

Saddam, Putin, and the Anti-war Movement 
http://www.ghandchi.com/4515-saddam-putin-antiwar-english.htm

 

saddam-putin-antiwar

 

آنچه را در دوسال گذشته در سطح جهانی در رابطه با «پوتین» و جنگ در «اوکراین» شاهد بودیم، 8 روز پیش اروپا، در کنفرانس امنیتی مونیخ، در برابرش  واکنشی قاطع نشان داد؛ واکنشی که نقطه ی مقابل استمالتجویی چمبرلین به هیتلر پیش از آغاز جنگ جهانی دوم بود! و اینهمه هچنین یادآور روزهایی است که پس از گروگان گرفتن خاورمیانه توسط صدام حسین، بالاخره جامعه ی جهانی واکنشی نشان داد! این نگارنده در این رابطه واقعاً بیش از آنچه پیش از حمله ی آمریکا و متحدانش به عراق، در آن زمان، در نوشتاری تحت عنوان «یک جهان بینی از سوی شهر مرتدان» مطرح کردم، حرفی ندارم، و فقط امیدوارم جنبش ضد جنگ، امروز، اشتباهی که در آن تاریخ مرتکب شدند و در بسیاری از نقاط جهان از صدام حسین حمایت کردند را، تکرار نکنند؛ و این حرف نه آنروز و نه امروز، به معنای جنگ طلبی نیست و این نگارنده هم آنروز و هم امروز، از دیدگاه «فراسوی جنگ» حمایت کرده و می کنم؛ و امیدوارم تشکیلات آینده نگر «کنگره جهانی آزادی» که به تازگی به همت خانم مسیح علینژاد شکل گرفت و با همکاری آقای گری کاسپارف و شماری از فعالان دموکراسی خواه جهان تشکیل شده، بتواند امروز در جنبش ضد جنگ در جهان با دیدگاه فراسوی جنگ عمل کند!
 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com

6 اسفند 1402
February 25, 2024

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH