Sam Ghandchiسام قندچي بعد از 45 سال: کن فیکون یا تغییر رژیم به حکومتی سکولار دموکرات

سام قندچی

http://www.ghandchi.com/4510-change-to-a-secular-state.htm

After 45 Years: Kun-Faya-Kun or Regime Change to a Secular Democratic State 
http://www.ghandchi.com/4510-change-to-a-secular-state-english.htm

 

change-to-secular-democratic-state

 

این نگارنده به اندازه ی کافی سالها پیش در «کتاب ایران آینده نگر» در مورد انقلاب 57 بحث کرده ام و نیازی به تکرار آن بحثها در این 45 اُمین سالگرد آن انقلاب ارتجاعی نیست! بحث «کن فیکون» یا «تغییر رژیم به حکومتی آینده نگر، دموکراتیک، و سکولار در ایران» در میان همه ی نحله های اپوزیسیون ایران چه پیش از انقلاب 57 و چه بعد از آن وجود داشته؛ اما، در 45 سال گذشته، بعد از انقلاب 57، آنچه عملاً به اجرا گذاشته شد، اولی، یعنی «کن فیکون» بود، و نه دومی، که شوربختانه اسلام سیاسی و اکثریت اسلامگرایان سیاسی، و همچنین کمونیستهای ایران، پرچمدار آن شدند!  اصلاح طلبی ارتجاعی که از دوران دولت هاشمی رفسنجانی در ایران آغاز شد با ادعاهای قلابی نظیر «عدم علاقه ی اصلاح طلبان به قدرت» آغاز شد و هنوز هم آن شکسته نفسی ها ادامه دارد، در حالیکه اصلاح طلبان نیز به درستی وقتی در سیاست وارد شدند هدفشان کسب قدرت بود همانطور که در هر انتخاباتی هر 4 سال در همین آمریکا، هر حزبی برای ساقط کردن حزب رقیب از قدرت، و برای کسب قدرت، مبارزه می کند، و کافی است به انتخابات جاری در همین آمریکا در همین امروز بعد از 250 سال دموکراسی، نگاهی اندازیم که این حقیقت را در مورد دموکراسی ها به وضوح به نمایش گذاشته است! و نه تنها در دموکراسی ها مشروعیتِ مبارزه برای کسب قدرت پذیرفته شده، بلکه به آن رسمیت داده اند، و تلاش برای انجام این مهم را، بطور مسالمت آمیز و بدون خشونت، نهادینه کرده و هر چند سال، انتخاباتها به اجرا گذاشته می شوند، و انجام انتخابات در کشورهای دموکراتیک برعکس تصور نیروهای غیردموکراتیک، هدفش نه گول زدن مردم و نه امری پیش پاافتاده، بلکه مهمترین اهرمِ تصمیمگیریها در جامعه ی مدرن و دموکراسی سکولار بوده و هست و بی جهت نیست که در جوامع دموکراتیک، مطبوعات آزاد، رکن چهارم دموکراسی خوانده می شوند چون بدون وجود آنها انتخاباتهای واقعی و دموکراسی مدرن بی معنی است! امیدوارم در ایران نیز دوست عزیز آقای حسین رونقی نلسون ماندلا ایران بتوانند در صحنه ی سیاست امروز در ایران، در به اجرا گذاشتن آنچه دموکراسی سکولار و آینده نگر است، با شکل گیری مطبوعات آزاد، از سوی همه ی نحله های سیاسی، اپوزیسیون و پوزیسیون، مورد حمایت قرار گیرند! و اگر هم به جای انقلاب 21 ایران، مردم ایران، اصلاح طلبی را بر می گزینند اصلاح طلبی مترقی باشد، نه اصلاح طلبی ارتجاعی، تا به سقوطی نظیر آنچه که در 45 سال گذشته، ایران و ایرانی شاهد آن بوده است، ادامه ندهیم که عاقبتش برای ایران، منطقه و کل جهان، جنگ و نابودی خواهد بود! بازهم یادآور می شوم که گزینه ی انقلاب 21 ایران هم لزوماً قهرآمیز نخواهد بود و به انتخابهای پوزیسیون و اپوزیسیون بستگی خواهد داشت تا که تداوم راه مسالمت آمیز بتواند برای ایران و ایرانی به نتیجه برسد!
 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com

25 بهمن 1402
February 14, 2024

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH