Sam Ghandchiسام قندچي پاسخی به خانم گلرخ ایرایی در مورد بحث فلسطین

سام قندچی

http://www.ghandchi.com/4492-golrokh-iraee.htm

 

golrokh-iraee-palestine

 

خانم گلرخ ایرایی،

 

می دانید که من برای فعالیتهای شما در همه ی این سالها احترام زیادی قائل هستم. همین چند لحظه پیش یادداشت شما را در رابطه با اوضاع خاورمیانه خواندم. بحث مفصل در مورد تک تک مباحثی که شما مطرح کرده اید و اساساً نگرشی از زاویه ی چپ به خاورمیانه است، سالهاست درباره اش نوشته ام و نیازی به صرف وقت بیشتر برای بحث مجدد نیست. فقط به شما یک نکته را بگویم که چپ ایران از دو جنبش بین المللی برای خود ایده آلی ساخته بودند که بسیار دور از واقعیت است. یکی ویتنام بود که بعد از آزادی نشان داد کشوری دیکتاتوری نظیر بقیه ی کشورهای کمونیستی است و از همان اول هم همان ژنرال جیاپ معروف که نوشته هایش میان چپی های ایران دست به دست می گشت، لیبرالهای ویتنام را به پایشان سنگ بزرگی بست و داخل یک دریاچه انداخت و بطور فیزیکی جریان لیبرال را از همان اول در اپوزیسیون ویتنام نابود کرد، و این دعوای شخصی نبود بلکه حرکتی بود برای نابودی یک نحله ی اصلی اپوزیسیون در انقلاب ویتنام، سالها پیش از پیروزی آن انقلاب و به همین دلیل هیچوقت در همه ی طول آن انقلاب حرفی از جناح لیبرال در آن جنبش نبود! دومین جنبشی هم که برای چپ ایران کعبه ی آمال بود و بسیاری از نحله های مختلف چپ حتی بخشی از جبهه ملی به آنجا در زمان رژیم شاه رفتند، جنبش فلسطین بود و جریانات مختلف آن جنبش و مشخصاً چپ فلسطینی یکی از فاسدترین جریانات بودند که کارشان ژست گرفتن بعنوان رهبران فلسطینی بود و در واقع وقتی خبرنگاران آلمانی زن پیدایشان می شد، آنها را بین خودشان تقسیم می کردند برای شب و بحث شخصی یکی دو نفرشان نیست کل تشکیلاتهایشان فاسد است! این واقعیت سازمان آزادیبخش فلسطین و بقیه ی این جریانات فلسطینی است و اگر هم از حماس شکست خوردند به همین دلیل بود که شب تا صبح در کاباره های بیروت علاف هستند، و درست است که اسراییل بعداً با حماس وارد معامله شد، چون حماس در واقع تنها نیرویی بود که بعد از «طرح دو کشوری»، توانست دولتی با قدرت نظامی تشکیل دهد و البته یک دولت فاشیسم مذهبی! می ترسم آخرش کرانه باختری به چیزی شبیه کازینوهای رِزِروِیشِنهای سرخپوستها در آمریکا تبدیل شود! متأسفانه اینها واقعیات جنبش فلسطین است. شخصاً همیشه سعی کرده ام وارد موضوعات جنبش فلسطین نشوم چون واقعاً ربطی به ایران ندارد، و حمایت از انسانیت که شما می گویید درست است و به جای خود ولی بیش از این کلاً اپوزیسیون ایران در این موضوع در نیم قرن گذشته دخالت کرده و می کند، از دیدگاه من ما فقط باید تأکیدمان این باشد که این جنگها به ایران کشیده نشود و همچنان موضوع اصلی توجهم صلح بین ایران و اسراییل است صرفنظر از اینکه چه رژیم یا دولتی در هر یک از دو کشور بر سر کار باشد و مدتهاست بر این موضوع پافشاری کرده ام و کشاندن این جنگ به ایران با هر نیّتی که باشد، خیانت به ملت ایران است، و از نظر من چه شما و چه خانم نرگس محمدی که به تازگی برنده جایزه نوبل از ایران شده اند، در این رابطه اصل موضوع را برای ایران فراموش کرده اید! متأسفم که این یادداشت تند را فقط برای شما می نویسم، چون در گذشته نظرم را در مورد توان تشخیص سیاسی خانم نرگس محمدی و خانم نسرین ستوده نوشته ام و فقط امیدوارم در آینده آنطور نباشند، همانطور که خانم شیرین عبادی در قدرت تشخیص سیاسی خود بسیار تکامل پیدا کردند! ما همه چیز را از اول بلد نیستیم، برخی استاد حقوق بشر هستند نظیر شما، نرگس محمدی، و نسرین ستوده و عرصه های دیگر نیز وقت خواهد برد. و می دانم خیلی ها در اپوزیسیون از حرفهای من خوششان نمی آید و دلیلی هم ندارد هر روز تکرار کنم. موفق باشید. با آرزوی بهترینها برای همه.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com

23 آبان ماه 1402
November 14, 2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH