Sam Ghandchiسام قندچي زلنسکی/اوکراین: ارتکاب همان اشتباه ایران در نیمه دوم جنگ ایران و عراق

سام قندچی

http://www.ghandchi.com/4471-zelensky-ukraine.htm

Zelensky/Ukraine: Same Mistake Iran Made in 2nd Half of Iran-Iraq War

http://www.ghandchi.com/4471-zelensky-ukraine-english.htm

 

zelensky-ukraine

 

پرزیدنت زلنسکی، من از روز اول حمله ی روسیه به اوکراین، از اوکراین حمایت کردم و همچنان از اوکراین در مبارزه اش برای استقلال و آزادی حمایت می کنم. اما فکر می کنم اوکراین دارد اشتباهی را با ادامه ی این جنگ مرتکب می شود که مشابه اشتباه ایران در فاز دوم جنگ ایران و عراق است. به باور این نگارنده اوکراین لازم است که صلح با روسیه را امضا کند و به این جنگ پایان دهد!

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com

13 شهریور ماه 1402
September 4, 2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH