Sam Ghandchiسام قندچي یادداشتی در مورد وضعیت درمانی آقای منوچهر بختیاری

سام قندچی

http://www.ghandchi.com/4453-manouchehr-bakhtiari.htm

مطالب مرتبط: 1     2     3     4

 

manouchehr-bakhtiari051623.png

 

چند لحظه پیش گزارش هرانا را درباره ی وضعیت درمانی آقای منوچهر بختیاری در زندان چوبیندر قزوین خواندم و بسیار متأثر شدم. این نگارنده نیز در یکسال گذشته از درد مشابهی رنج می بردم و همین دو سه هفته پیش بالاخره سیستوسکوپی کردم. من پزشک نیستم اما این درد می تواند به مشکلات پروستات محدود نباشد و ممکن است که سرطان مثانه هم وجود داشته باشد که البته امیدوارم چنین نباشد ولی حتماً انجام سیستوسکوپی به فوریت لازم است. امیدوارم مسؤلان زندانها اینگونه مشکلات پزشکی زندانیان را جدی بگیرند که حداقلِ توجه به حقوق بشر هر زندانی است! با آرزوی بازگشت سلامتی آقای منوچهر بختیاری پدر زنده یاد پویا بختیاری که همیشه خاطره ی پویا در روزهای آبان 98، با همه ی ما ایرانیان است و با آرزوی آزادی خانم ناهید شیرپیشه مادر پویا که همچنان در زندان است!

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com

26 اردیبهشت ماه 1402
May 16, 2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH