Sam Ghandchiسام قندچي یادداشتی برای دوست عزیز پرنسس یاسمین پهلوی درباره ی دادخواهی برای مجاهدین

سام قندچی

http://www.ghandchi.com/4448-yasmine-pahlavi.htm

مطالب مرتبط: 1     2     3     4     5

 

yasmine-pahlavi-mojahedin

 

دوست عزیز پرنسس یاسمین پهلوی، من هیچوقت شما را ملاقات نکرده ام و تماسی هم نداشته ام؛ اما، مانند بسیاری دیگر که فعالیتهایشان را در عرصه ی عمومی تحسین می کنم، شما را هم دوست خطاب می کنم و همیشه مطالبی را که در عرصه ی عمومی مطرح می کنید می خوانم و اتفاقاً خیلی در مورد مطالب شما بیشتر فکر می کنم چون برعکس کسانی نظیر خودم که زیادی در سیاست درگیر هستیم، مطالب شما جالب و خواندنی است. اخیراً شما بحثی را مطرح کرده بودید که چرا باید برای مجاهدین خلق دادخواهی کرد، و از دیدگاه این قلم، بویژه در این روزهای «انقلاب 21 ایران»، طرح این نوع سؤالات، نظیر بحث «نه می بخشیم، نه فراموش می کنیم»، بسیار حائز اهمیت است! شاید اگر به «نامه سرگشاده گروهی از فعالين سياسی فرهنگی در نگرانی از حملات به مجاهدين خلق به دبير کل سازمان ملل متحد» که درست 20 سال پیش در چنین روزی منتشر شده بود، نگاهی اندازید، اکثر امضاکنندگان از جمله این نگارنده در همان زمان نیز از مخالفان سازمان مجاهدین خلق بودیم، ولی آن نامه را که نوعی دادخواهی برای مجاهدین بود، امضا کرده بودیم و دلیلش نیز در همان نامه توضیح داده شده است! با اینهمه بازهم بگویم سؤالاتی که شما مطرح می کنید به همه ی ما کمک می کند که در این مورد و عرصه های مشابه، دلائلمان را نه تنها توضیح دهیم بلکه خودمان هم به آن دلائل بیشتر فکر کنیم. با سپاس از شما که به همه ی ما کمک می کنید نگاهی تازه به موضوعاتی کنیم که نوعی «روزمرگی» در اپوزیسیون ایران پیدا کرده و بسیاری اوقات حتی خودمان یادمان نیست چرا خیلی کارها را می کنیم! خسته نباشید.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com

27 فروردین ماه 1402
April 16, 2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH