Sam Ghandchiسام قندچي دو کلمه در مورد بحث منطقه پرواز ممنوع

سام قندچی

http://www.ghandchi.com/4447-nfz.htm

مطالب مرتبط: 1     2     3     4     5     6     7     8     9      10

 

nfz

 

روز گذشته بحثهایی در توییتر مطرح شده درباره ی بحث منطقه ی پرواز ممنوع برای برخی مناطق ایران از جمله کردستان و نام شخصیتها و احزاب گوناگون در این رابطه مطرح شده که گویا در کنفرانسهای بین المللی این درخواستها را مطرح کرده اند. نام مطرح کنندگان و تاریخ این درخواستها و محتوای آنها نیز اکثراً بطور ناروشن اعلام شده اند. من در اینجا می خواهم بطور کلی به این موضوع اشاره کنم. انقلاب 21 ایران اگر بخواهیم خیلی مشخص صحبت کنیم با خیزش دی ماه 1396 یعنی حدود 6 سال پیش آغاز شد؛ وقتی «خیزش 96 گفتمان مرکزی جامعه ایران را عوض کرد» و فعالیت برای اصلاحات جای خود را به مبارزه برای تغییر رژیم اسلامی و جایگزینی آن با حکومتی سکولار دموکرات داد. این انقلاب با امواج بلند و کوتاه در خیزش 98 و بعد از آن در خیزش 1400 و بالاخره در خیزش مهسا در سال 1401 این انقلاب قرن بیست و یکمی ایران با پیشقراولی مبارزات سراسری ضد حجاب اجباری دختران نوجوان ایران در پی قتل حکومتی ژینا مهسا امینی، ادامه پیدا کرد! اما این انقلاب لزوماً قهرآمیز نخواهد بود و در واقع تا به حال اساساً این انقلاب بصورت مسالمت آمیز ادامه پیدا کرده است و همچنان امید بسیاری نظیر صاحب این قلم این است که همچنان به طور مسالمت آمیز به پیش رود و به پیروزی رسد؛ اما همانطور که 5 سال پیش نوشتم اینکه «آیا انقلاب ایران گذاری مسالمت آمیز خواهد بود»، هنوز روشن نیست! حالا چرا این بحث را مطرح کردم؟ برای پاسخ اجازه دهید مثالی بزنم. انقلاب چین در واقع دستکم 30 سال طول کشید و در زمانهایی مناطقی را آزاد کرد و مسلحانه بود و در زمانهایی نیز بطور مسالمت آمیز و حتی در دورانی همراه با شرکت در جنگ جهانی دوم در جبهه متفقین ادامه یافت. حتی حزب کمونیست چین که امروز 96 میلیون نفر عضو دارد در 1921 که تأسیس شد شاید حدود 20 عضو داشت. منظور اینکه انقلابها و سازمانهایی را که بالاخره آنها را رهبری می کنند از اول نمی شود پیش بینی کرد که چگونه تکامل پیدا کنند. اما با اطمینان می شود گفت که اگر انقلاب قرن بیست و یکمی ایران بطور مسالمت آمیز به پیش نرود مطمئناً موضوعاتی نظیر منطقه ی پرواز ممنوع پیش خواهد آمد که لزوماً ربطی به تجزیه طلبی ندارد! در واقع بازهم اگر به نمونه ی انقلاب چین توجه کنیم کسی تجزیه طلب نبود و اتفاقاً هم گومیندان که ناسیونالیستهایی بودند که تا به امروز بر «تایوان» حکومت می کنند و از سوی دیگر کمونیستهایی که امروز کل چین را تحت قدرت خود دارند و امروز می خواهند به زور تایوان را به سرزمین تحت قدرت خود ضمیمه کنند، هردو خواهان یکپارچگی چین بوده و هستند! در نتیجه بحث منطقه ی پرواز ممنوع ربطی به تجزیه طلب بودن ندارد بلکه مربوط به شکل پیش رفتن انقلاب در یک کشور است. اگر نیروهای انقلابی مجبور به مبارزه مسلحانه شوند و اگر تصمیم بگیرند اول یک منطقه را آزاد کنند و بعد کل کشور را با استفاده از آن پایگاه، آزاد کنند، در آنصورت ممکن است حمایت بین المللی برای منطقه ی پرواز ممنوع را مطرح کنند. اینکه در بنغازی در لیبی یا در عراق صدام حسین بین حمله ی اول آمریکا برای آزادی کویت و حمله ی دوم، منطقه ی پرواز ممنوع برای کردستان مطرح شد اصلاً در انقلابها قاعده نبوده و نیست و در واقع در هردو آن دو کشور با حمله ی نظامی آمریکا روبرو بودیم که بنظر نمیرسد در مورد ایران اصلاً موضوعیت داشته باشد و ایران بیشتر دارد یک انقلاب داخلی می کند و البته در همه ی انقلابها عوامل داخلی و خارجی وجود دارند حتی در انقلاب مشروطیت و انقلاب 57 نیز این عوامل وجود داشتند ولی مطمئناً با تحولاتی که در پی جنگ به وجود می آیند یکسان نیستند شاید تحولات سال 1320 در ایران بیشتر با موضوع جنگ و قدرتهای بزرگ مرتبط بود با اینحال ممکن است شرایط با در نظر گرفتن اوضاع بین المللی تغییر کند و باید مواظب بود! به هرحال، این بحثها در مورد ایران اصلاً امروز مطرح نیست! حتی احزابی که امروز در کردستان ایران فعال هستند در حال حاضر جملگی مبارزه مسالمت آمیز را دنبال می کنند. درست است که در سال 1358 در کردستان ایران شکل مبارزه مسلحانه شد که در آن رابطه اساساً حمله مسلحانه ی رژیم اسلامی به کردستان عامل این موضوع شد ولی در سال گذشته حمله مسلحانه ی رژیم به مهاباد با درایت زنان آن شهر خوشبختانه به رویارویی نظامی نیانجامید. من شخصاً امیدوارم انقلاب 21 ایران به طور غیرمسلحانه به پیروزی برسد ولی از امروز نمی شود گفت آینده برای ما چه خواهد بود. اگر که انقلاب ایران به شکل مسالمت آمیز جلو نرود ممکن است بحثهایی نظیر ایجاد منطقه ی آزاد مطرح شود و در آنصورت منطقه پرواز ممنوع موضوع تشکیلاتهای سیاسی خواهد بود. امروز اینطور نیست و آرزو کنیم که این انقلاب بدون خون و خونریزی بیشتر پیروز شود و بویژه اگر جنگی نظیر حمله ی اسراییل به ایران صورت گیرد مانند زمانی که حمله ی عراق به ایران در سال 1358 صورت گرفت، دیگر تر و خشک با هم می سوزد! کسانیکه امروز بدون درک عواقب چنان سناریوهایی حمله ی اسراییل به ایران را تشویق می کنند، اگر از روی ناآگاهی است امیدوارم کمی آگاهی خود را در مورد خطر جنگ ایران و اسراییل و عواقب آن بالا ببرند تا دوباره عامل کابوس جنگ خمینیِ دیگر و صدامِ دیگری در ایران نشوند!

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com

26 فروردین ماه 1401
April 15, 2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH