Sam Ghandchiسام قندچي چطوره اگه ایلان ماسک رییس جمهور سکولار آینده ایران بشه

سام قندچی

http://www.ghandchi.com/4396-musk-iran-president.htm

What If Elon Musk Becomes Iran's Future Secular President

http://www.ghandchi.com/4396-musk-iran-president-english.htm

مطالب مرتبط: 1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11      12     13     14     15

 

musk-iran-president

 

داشتم فکر می کردم که مردم ایران طی فقط 5 ماه اخیر در انقلاب 21 ایران،  بی سلاح و مسالمت آمیز، با اتحاد، اعتصاب و ائتلاف، تظاهراتها و اعتصابات عظیمی را علیه رژیم اسلامی حاکم بر ایران برپا کردند و از سوی دیگر کوکلاکس کلانهای اسلامی نه تنها مردم بی سلاح را آشکارا در خیابانها هدف گلوله قرار دادند و آمار کشته شدگان را منتشر هم می کنند، بلکه پلیس و نظامیانی که با اسلحه، مردم بی سلاح را هدف می گیرند، محاکمه نمی شوند و به جای آنها، معترضان بی سلاح  محاکمه و برایشان حکم اعدام صادر شده و البته همین رژیمِ اسلامیِ حاکم بر ایران، کمتر از 3 سال پیش در مورد جورج فلوید به آمریکا شاکی بود، در حالیکه آمریکا پلیسهایی که جورج فلوید را به قتل رسانده بودند، محاکمه کرد و به زندان انداخت، و حتی یکنفر از میلیونها معترض محاکمه نشد! اما چرا نوشتم چطوره ایلان ماسک را برای رییس جمهور سکولار آینده در نظر بگیریم و حیف که فارسی بلد نیست! آخه این ایلان ماسک همین توییتر را که خریده و بی باکانه مدیریت می کنه، به گفته خود ایلان ماسک، هرروز تهدید به قتل می شه * و بازهم ادامه می ده! ممکنه بپرسید که رییس جمهور سکولار آینده که برای بعد از سرنگونی رژیم اسلامی مطرحه! درسته ولی فکر می کنید این اسلامگرایان حالا که قدرت دستشونه و مردم هم بی سلاح دارند اعتراض می کنند این بلاها را سر زنده یادان ژینا مهسا امینی، نیکا شاکرمی، و میلیونها معترض دیگر می آورند، وقتی سقوط کنند، چه کار خواهند کرد؟ فکر می کنید می نشینند و مانند آن فعالان حقوق بشر که سالهاست بی دلیل در زندان اوین محبوسند، این اسلامگرایان می نشینند و درباره ی مبارزه بی خشونت دیگران را نصیحت می کنند! خیر کافی است به افغانستان نگاه کنید که آمریکا با آن ارتش قدرتمندش رژیم طالبان را سرنگون کرد و بعد طالبان هر روز آدمکشی کرد تا که بالاخره خودِ آمریکا، با بازگشت طالبان به قدرت، موافقت کرد و آنهم نه فقط دولت بایدن در 2 سال گذشته، بلکه همچنین دولت ترامپ پیش از او!

 

در واقع اگر طالبان را آمریکا با تفنگ سرنگون نکرده بود، شاید هیچوقت رژیم طالبان، حتی در پی فاجعه ی یازدهم سپتامبر 2001، سرنگون نشده بود، چون اقلاً در نیم قرن اخیر که اسلامگرایان در نقاطی در جهان به قدرت رسیده اند ما جایی ندیدیم که با جنبش بی خشونت سقوط کرده باشند، و آخرین نمونه اش نیز در رقه ی سوریه و موصلِ عراق بود که در هر دو نقطه آمریکا با توسل به قدرتِ نظامی، داعش را شکست داد و از حکومت ساقط کرد! کوکلاکس کلانهای اسلامی در نیم قرن گذشته ابایی در استفاده از سلاح نداشته و ندارند و تا نفس آخر از سرنیزه برای باقی ماندن در قدرت استفاده می کنند و مسأله شان نیز نه تجزبه طلبی است و نه امپریالیسم! اگر داعش به کردستان عراق حمله نکرد، به این دلیل بود که می دانست کردها قدرت نظامی دارند و در به کار بردن تسلیحات خود برای جنگ با داعش، تردیدی به خود راه نمی دهند! در مورد اسلامگرایان شیعه ی عراق و رژیم اسلامی ایران و روابطشان با حکومت اقلیم کردستان عراق نیز همین حرف را می شود زد که از قدرت نظامی یکدیگر و متحدان هر دو سو، کاملاً مطلع هستند، وگرنه کوکلاکس کلانهای اسلامی شیعه و سنی، تفاوتی ندارند! در نتیجه چه اکنون که قدرت در ایران در دست رژیم اسلامی است و چه اگر فردا رژیمی سکولار در ایران به قدرت برسد، موضوع خطر کوکلاکس کلانهای اسلامیِ مسلح همچنان باقی خواهد ماند و آنها نمی خواهند کشور پهناوری نظیر ایران را که 44 سال صاحب شدند، از دست بدهند و اگر ایرانیانِ سکولار دموکرات، حتی با کمک بزرگترین قدرتهای جهان پیروز شوند، بازهم می توانند نظیر افغانها در معاملات بین المللی، ایران را دوباره به کوکلاکس کلانهای اسلامی ببازند! سکولار دموکراتهای همه ی نقاط ایران، دیر یا زود باید آموزش جدی نظامی ببینیم تا بتوانیم در برابر کوکلاکس کلانهایِ مسلح، از خود دفاع کنیم، چرا که این نیروهای مسلحِ اسلامگرا، تهدید دائمی برای ایران و ایرانی، نه تنها امروز، بلکه حتی بعد از کسب قدرت توسط سکولارها، خواهند بود! اجازه دهید در پایان این نکته را تأکید کنم که این نگارنده چه در دوران رژیم شاه و چه اکنون در رژیم اسلامی با مشی چریکی مخالف بوده و هستم و موضوع فراگیری آموزش جدی نظامی برای کمک به قیام مردمی بحث شد، وقتی لزوم آن باشد، که امروز لزوم آن *نیست*، و همچنان گسترش اعتراضات به دستکم نیمی از جمعیت 85 میلیونی ایران ضروری است؛ در نتیجه ذکر نیاز به آموزش فنون نظامی ابداً به معنی توصیه ی دست زدن به عملیات چریکی نیست!

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com

17 آذر ماه 1401
December 8,
2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH