Sam Ghandchiسام قندچي چرایی معضل جلب حمایت مؤثر کارگران در خیزش سراسری کنونی

سام قندچی

http://www.ghandchi.com/4386-working-class.htm

مطالب مرتبط: 1     2     3     4     5     6     7     8     9

 

working-class

 

روز گذشته یعنی سوم آذر 1401 با حمایت سراسری مردم ایران از کردستان که در هفته ی گذشته پیکان حمله ی رژیم اسلامی به ایران، در آن خطه ی سرزمینمان متمرکز بود و قتل عام مردم را شاهد بودیم، اساساً این ترفند رژیم اسلامی شکست خورد و امروز مردم ایران در اقصی نقاط کشور از جمله در بلوچستان همچنان مقاومت خود را در برابر حملات شدید رژیم به خیزش سراسری 1401 ادامه می دهند، و «انقلاب 21 ایران» همچنان در اوج خود قرار دارد!  اما سؤالی که به حق مرتب تکرار می شود این است که چرا در این خیزش سراسری، حمایت مؤثر کارگران ایران را شاهد نیستیم! همین سؤال در دوران «جنبش سبز» به کرّات مطرح شد و بسیاری پاسخ می دادند که آن جنبش حرکت طبقه ی متوسط است با خواستهای آن طبقه یا اینکه رهبری آن جنبش در دست اصلاح طلبان است و به این دلائل آن انقلاب ناتمام از حمایت کارگران برخوردار نبود! 8 سال بعد هم در «خیزش 96»، البته حضور نیروهای کارگری پراکنده شهری بسیار بیشتر بود اما نوعی کشمکش بین «جنبش ضد حجاب اجباری» و بدنه ی اصلی خیزش 96 به وجود آمد که یکدیگر را نفی می کردند چرا که تصور می شد اولی باعث بی توجهی به خواستهای کارگری شده است! امروز در خیزش کنونی بالاخره «مبارزات علیه حجاب اجباری» جایگاه خود را برای همیشه در سپهر سیاسی ایران تحکیم کرد و آنگونه تقابلهایی که در سال 96 به دلیل تصورات نادرستی که ذکر شد، در میان فعالان دو بخش جنبش شکل گرفته بود، از بین رفت. اما سؤال موضوع فقدان حمایت مؤثر کارگران در خیزش سراسری کنونی همچنان مطرح، هرچند مشخص است که دلیلش اساساً تقابل خواستهای بخشهای مختلف جنبش نیست!

 

واقعیت اینکه خواستهای جنبش کارگری اساساً توسط چپ ایران؛ و در میان نیروهای چپ نیز اساساً توسط کمونیستهای ایران فرموله شده، و تعجب انگیز نیست چرا که اساساً آنها اصل فعالیت را در جنبش کارگری طی همه ی این سالها انجام داده اند و در این مورد سالها پیش در یادداشتی تحت عنوان «اول ماه مه، روشنفکران چپ، و کارگران» بحث کرده ام، و نیازی به تکرار نیست! اما اینکه بویژه کمونیستها در میان کارگران فعالیت کرده اند، متأسفانه باعث شده که وقتی در جنبشهای عمومی نظیر تظاهرات خیابانی می خواهند خواستهای کارگران را مطرح کنند سراغ شعارهای 100 سال پیش کارگری در زمان انقلاب روسیه میروند، شعارهایی نظیر «نان، صلح، آزادی»! واقعیت این است که شعار اصلی برای کارگران در عصر کنونی با خواست «نان» خالی بیان نمی شود! این موضوعی است که 111 سال پیش جنبش زنان در آمریکا درک کرد وقتی زنان شعار می دادند که «هم نون می خوایم هم گل سرخ»! منظور از گل سرخ هم ابداً ربطی به کمونیسم نداشت و خانمها در آمریکا واقعاً گل سرخ را دوست دارند. در واقع شعار «زن، زندگی، آزادی» در خیزش سه ماه گذشته اینگونه منظور را بیان می کند از جمله «حق زندگی» که در زمان خیزش 1400 نیز مطرح شده بود و همانزمان مورد بحث قرار گرفت! منظورم این است که امروز کارگران نیز در همه جای دنیا و از جمله در ایران به رغم همه ی سختی های معیشتی، خواستشان فقط «نان خالی» نیست و حاضر نیستند برای چنین خواستی به خیابان بیایند.

 

البته منظور این نیست که کارگران، «آزادی»، «دموکراسی» و «صلح» نمی خواهند؛ اما، تا آنجا که به خواستهای «معیشتی» مربوط میشود، نباید آنرا به «نان خالی» محدود کرد وقتی خط فقر «20 میلیون تومان» است و خود کارگران آنرا به وضوح بیش از رهبران کمونیست مطرح می کنند. شاید می شود شعارهایی نظیر «نان» را، با شعارهایی در رابطه با «خط فقر» تغییر داد! من بلد نیستم شعار بنویسم اما مثلاً در شعار این مفهوم را بیان کرد که «درآمد 20 میلیون، تازه یعنی خط فقر»! یکی از راههایی که کشور سنگاپور توانست رشد اقتصادی بی سابقه ای پیدا کند این بود که از یکسو موانع سرمایه گذاری شرکتهای خارجی را در آن کشور از میان برداشت؛ اما، همزمان دستمزد حداقل را به دستمزد حداقل در کشورهای پیشرفته سرمایه داری افزایش داد! همانطور که در گذشته خاطر نشان شد راههای کهنه ی ملیون و چپ در عصر کنونی دیگر کارایی ندارد، و مقابله با واپسگرایی فقط به مقابله با واپسگرایی این رژیم محدود نیست و ضروری است راههای تازه ای را برگزید؛ آنچه که اکنون برخی رهبران انقلاب در داخل کشور نیز در همین روزها بر این مهم تأکید می ورزند!

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com

چهارم آذر 1401
November 25,
2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH