Sam Ghandchiسام قندچي پرسپکتیوی فلسفی از انقلاب 21 ایران

سام قندچی

http://www.ghandchi.com/4377-iran-21c-revolution-philosophy.htm

A Philosophical Perspective of Iran 21c Revolution

http://www.ghandchi.com/4377-iran-21c-revolution-philosophy-english.htm

مطالب مرتبط: 1     2     3      4     5     6     7     8      9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22    23

 

iran-21c-revolution-philosophy

 

آنچه در این مطلب مورد بحث قرار می گیرد براساس دیدگاهی فلسفی است که دو سال پیش در کتابی از صاحب این قلم تحت عنوان «گردویی زیر میکروسکوپ: علم، مذهب، فلسفه و تغییر»، ارائه شد. در واقع آن کتاب به غیر از یکی دو فصل که به انقلابهای قرن نوزدهم اروپا و انقلاب 57 ایران نگاهی دارد، بر نتایج فلسفی پژوهشهای فیزیک در سالهای اخیر بویژه آنچه «ایوو وَن ولپن» از دانشمندان فیزیک هسته ای که در مرکز برخورددهنده هادرونی بزرگ در سرن کار می کند، گزارش کرده، و همچنین بر اساس بحثهای علمی در مورد بوزون هیگز که سالها پیش آقای حسین جوادی * از دانشمندان فیزیک در ایران مطرح کرده بود، متکی است. شاید آنچه در اینجا می آید را بشود بعنوان فصلی جدید در کتاب «گردویی زیر میکروسکوپ» در نظر گرفت!

 

می شود آغاز انقلاب 21 ایران را از روزی دانست که 5 سال پیش «خیزش دی ماه 96 گفتمان مرکزی جامعه ایران را عوض کرد» و مردم در خیابانهای 131 شهر ایران شعار «اصلاح‌طلب، اصولگرا، دیگه تمومه ماجرا»، سر دادند که نشان می داد مردم ایران از اصلاح طلبان عبور کرده اند! موج اصلی بعدی انقلاب 21 ایران در خیزش آبان 98 * در 125 شهر ایران بود که در آن زمان به روشنی اندیشه ی «سکولار دموکراسی» در خیابانها از جمله در سخنان جانباختگانی نظیر زنده یاد پویا بختیاری، قابل مشاهده بود. در واقع فاز جدید خیزش سراسری کنونی در انقلاب 21 ایران * حدود دو ماه پیش در شهریور سال 1401 با قتل حکومتی زنده یاد ژینا #مهسا_امینی * آغاز شد که همچنان ادامه دارد!

 

آنچه در اینجا می خواهم مورد بحث قرار دهم را شاید به تازگی یکی از رهبران سیاسی داخل کشور بهتر از هرکسی با نگاه خود به تظاهراتهای بلوچستان ایران بیان کرد وقتی مردم شعاری می دادند که ترجمه ی آن به فارسی می شود عبارتی شبیه «بسیجی بی غیرت، قیمتت 10 هزار تومنه» که در زبان بلوچی با قافیه برای یک شعار است! به قول آن شخصیت سیاسی، این شعار را نه کسی می توانست تجزیه طلبانه بخواند و نه فحاشی! چرا این موضوع اهمیت ویژه ای دارد؟ وقتی در علم مدرن ما از تحلیل علمی یا ابژکتیف حرف میزدیم بر آزمایشهایی متکی بود که دانشمندان بدون تغییری در موضوع تحت آزمایش انجام می دادند و این مطلب را دو سال پیش در کتاب «گردویی زیر میکروسکوپ» به تفصیل بحث کردم و نیازی به یادآوری نیست که کتاب کارل پوپر تحت عنوان «دانش ابژکتیف» منبع بسیار عالی در مورد معنای دانش ابژکتیف در علوم مدرن در تاریخ است! در حقیقت یکی از مکاتب فلسفه ی اجتماعی قرن نوزدهم یعنی مارکسیسم که می خواست همین روش علوم طبیعی مدرن را، در علوم اجتماعی به کار برد، در آخر کار توسط برخی از رهبران خود نظیر لنین در کتاب «چه باید کرد»، مجبور شد بگوید که آگاهی مردم، و البته از نظر لنین مشخصاً طبقه ی کارگر، اجباراً باید از خارج آن طبقه به داخل آن برده شود، چرا که از دیدگاه او توسط دانشمندانی نظیر مارکس و انگلس کشف شده و نه خود مردم یا طبقه کارگر! این نگاه تا به امروز در بسیاری از مکاتیب مختلف اجتماعی به اشکال گوناگون وجود دارد و شاید اسلامگرایانِ دوران کنونی نیز، نمونه ی برجسته ای از این دیدگاه را با خود حمل می کنند! در مقایسه اگر به نگاه کسانی نظیر «ایوو وَن ولپن» به فیزیک در حال حاضر توجه کنیم، هنگام آزمایش در برخورددهنده ی هادرونی، خود آنچه تحت آزمایش هست نیز تغییر می کند! در حقیقت گویی در مثال ما در انقلاب 21 ایران، جنبش در بلوچستان منتظر ننشسته تا رهبر فرهیخته ای پیدا شود و مردم را به تجزیه طلبی، یا برعکس، به وحدت طلبی، دعوت کند بلکه خود این جنبش دارد به نوعی آگاهیِ همزمان با تطور انقلاب 21 ایران را در شعارها و خواسته هایش منعکس می کند و این واقعیت را در *کردستان* و نقاط دیگر ایران نیز به سادگی در این *فاز تازه ی انقلاب 21 ایران* می شود مشاهده کرد! و بالاخره اینکه قابل توجه است به تازگی یک رهبرتراشِ «ام آی 6» که هیچوقت از نایاک نقدی نمی کند و همیشه در خارج بوده و نمیشود گفت به خاطر ملاحظات سفر به ایران بوده که اینچنین موضعگیری می کند، و بعد از گذشت یک قرن می نویسد طول «سلطنت رضا شاه» به مدت 26 سال بوده و خود را تاریخدان فرض می کند، و اکنون مدتی است که مرتب در اینترنت همه را از «رهبرتراشی آمریکا» در انقلاب کنونی ایران می هراساند و به خانم مسیح علینژاد که در مدت کوتاه اقامتش در خارج کشور بیش از هرفرد دیگری در اپوزیسیون خارج کشور در 43 سال گذشته نه تنها با رژیم اسلامی مبارزه کرده بلکه بر روی مبارزات در داخل کشور اثرگذاری مستقیم داشته، توهین می کند و نگرانی این آقا از خطر شکست انقلاب کنونی نیست، و با قصه ی حسین کرد در مورد نمونه های تاریخی رهبرتراشی در اقصی نقاط جهان از جمله در روسیه ی زمان تزاریسم، توسط آلمانِ دوران جنگ جهانی اول سخن سرایی می کند؛ در حالیکه خود او، بعد از اینهمه سال، هنوز از «کودتای 28 مرداد» بعنوان "قیام ملی" حمایت می کند، وقتی خود آنهایی که آن کودتا را کردند با انتشار مدارک اعلام کرده اند کار خودشان بوده و با اینهمه این آقا برای ما دایه ی مهربان تر از مادر شده است! برای همه ی این بحثهای تاریخ باید بیش از یک کتاب در پاسخ نوشت ولی واقعاً همه ی آن موارد که ایشان ذکر می کند به دقت توسط مورخینِ معتبر بررسی شده اند و نیازی به ورود این نگارنده به آن موضوعات تاریخی نیست و علاقمندان کافی است به ویکیپدیا مراجعه کنند و ادعاهای درست و نادرست را خود تمیز دهند! واقعیت این است که آنچه در موضوع رهبری انقلاب 21 ایران ملاحظه می کنیم نظیر خود این انقلاب اساساً برعکس ادعاهای رژیم اسلامی و بسیاری دیگران، ربطی به هیچ کشور خارجی ندارد و واقعیت خود این انقلاب قرن بیست و یکمی است که با نگرشهای قرن بیستمی و قرن نوزدهمی قابل توضیح نیست و آنگونه حرفهای تکراری که بیش از یک قرن شنیده ایم هیاهوی بسیار برای هیچ است و دردی را دوا نمی کند جز ایجاد شک و تردید در میان انقلابیون که امروز هدف خود را به درستی پیروزی این انقلاب «مترقی» گذاشته اند!

 

امیدوارم در آینده، اگر فرصتی پیش آید و عمری باقی بود و وضع سلامتی ام اجازه داد بتوانم در مورد اصل این مبحث یعنی "مکانیسم" ارتباط بین مردم و رهبریِ نوعی تازه در انقلاب 21 ایران، بیشتر بحث کنم که در حقیقت خود عبارت «مکانیسم» هم دیگر عبارت درستی نیست مگر آنکه منظور امروز، از کاربرد اصطلاح «مکانیسم» که از علم «مکانیک» نیوتونی مشتق شده، در معنای کنونی آن عبارت در علم جدید «مکانیک کوانتومی» باشد!

 

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com

23 آبان ماه 1401
November 14,
2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH