Sam Ghandchiسام قندچي هرانا: 1200 معترض اخیر در زندان فشافویه\رساندن آب بطری در روزهای ملاقات

سام قندچی

http://www.ghandchi.com/4363-hrana-fashafouyeh.htm

پی نوشت 9 بهمن ماه 1401: #آرمیتا_عباسی

مطالب مرتبط: 1     2     3     4     5

 

hrana-fashafouyeh

 

به گزارش خبرگزاری حقوق بشری هرانا دستکم 1200 نفر از بازداشت شدگان اعتراضات اخیر به زندان فشافویه منتقل شده اند! خبرها حکایت از این دارد که آب آشامیدنیِ زندان تهران بزرگ خیلی شور و کثیف است و خرید آب بطری اگر زندانیان توان خرید داشته و در بند عمومی باشند بسیار گران، که همه زندانیان استطاعت خرید آب بطری را ندارند. گفته می شود هر کسی در ساعات ملاقات بین روزهای چهارشنبه تا شنبه از 9 صبح تا 12 ظهر می تواند به زندان فشافویه برود و به زندانیان آب بطری کمک کند چیزی که خیلی در آنجا مورد نیاز زندانیان است. برای خبرهای بیشتر در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران و از جمله یاری رسانی به زندانیان لطفاً به سایتهای هرانا، کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی و برخی منابع حقوق بشری قدیمی تر و همچنین در اینترنت به سایتهای دیگر، مراجعه کنید.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com

3 آبان ماه 1401
October 25,
2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH