Sam Ghandchiسام قندچي دکتر اسماعیل نوری علا: آلترناتیوی سکولار دموکرات برای ایران

سام قندچی

http://www.ghandchi.com/4301-nooriala-alternative.htm

Dr. Esmail Nooriala: A Secular Democratic Alternative for Iran

http://www.ghandchi.com/4301-nooriala-alternative-english.htm

پی نوشت 6 شهریور ماه 1401: سکولاریسم نو دکتر اسماعیل نوری علا

مطالب مرتبط: 1     2     3     4     5     6     7     8     9 (*)

 

nooriala-alternative

 

روز گذشته، دکتر اسماعیل نوری علا، در مقاله ای بسیار خواندنی تحت عنوان «در جست‌وجوی گفتمان فرهنگی امروز»*، که در «خبرنامه گویا» منتشر شده، از جمله توضیح بسیار عالی خود را از تفاوت «مذهب» با «دین و باورهای مردم»، توضیح داده اند، و بویژه تفاوت «مذهب دولتی» را با هردو، مشخص کرده اند، و دلیل اینکه چرا «سکولاریسم سیاسی» پاسخ به مسأله ی «حکومت مذهبی» است که در 43 سال گذشته مردم ایران «گروگان» آن بوده اند را، مورد بحث قرار داده اند! دکتر اسماعیل نوری علا دو ماه پیش نیز نوشتاری را، به زبان انگلیسی، تحت عنوان «چرا سکولاریسم نو؟»، منتشر کردند، که در آن همین مضمون را به طور مختصر توضیح داده بودند، و آن نوشته نیز مطلبی است بسیار خواندنی. در واقع دکتر نوری علا 15 سال پیش، به مدت 6 سال، سردبیر و ناشر نشریه ای بودند به نام «سکولاریسم نو»، که دیدگاه «سکولاریسم نو» را به طور مبسوط، به مردم ایران ارائه داد، و این تلاشها در 9 سال گذشته تحت نام جنبش سکولار دموکراسی ایران برای ایجاد آلترناتیو سکولار دموکرات، تا به امروز ادامه دارد. اکنون نتیجه ی همه ی این تلاشها، از جمله نگرشی است که، حزب سکولار دموکرات ایرانیان، به مثابه آلترناتیوی در برابر رژیم اسلامی، دنبال می کند و در چند ماه اخیر، این دیدگاهها به شکل یک سریِ ویدیویی با عنوان «روزگار آلترناتیو» *، به اپوزیسیون ایران ارائه شده؛ تماشای این ویدیوها به خوانندگان عزیز توصیه می شود.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com

26 ماه 1401
June 16,
2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH