Sam Ghandchiسام قندچي دیکتاتوری را رد کنیم، چه موقت و چه دائمی

سام قندچی

http://www.ghandchi.com/4295-dictatorship.htm

Reject Dictatorship, albeit Temporary or Permanent

http://www.ghandchi.com/4295-dictatorship-english.htm

مطالب مرتبط: 1     2     3

 

dictatorship

 

دوستان عزیز، روز گذشته در پینوشتی به یادداشتی که اخیراً منتشر کرده بودم، نوشتم که به دلیل وضعیت سلامتی و شرایط زندگی عادی، تا اطلاع بعدی مطلبی منتشر نخواهم کرد! از آنجا که اکنون ما در برهه ی حساسی در تاریخ ایران قرار داریم، می خواستم این یادآوری را برای همه ی ما بنویسم پیش از آنکه بروم. درسی که ما از بیش از یک قرن کمونیسمِ در قدرت در جهان آموختیم، این است که دیکتاتوری، چه موقت و چه دائمی، بایستی در هر طرحی برای حکومت آینده ی ما، رد شود! اینجا نمی خواهم دلائل این داوری را بحث کنم، چرا که آنرا در جزئیات برای بیش از 40 سال مورد پژوهش و بحث قرار داده ام (لطفاً اینجا را برای متون مورد اشاره کلیک کنید)؛ ما باید که برای حکومت آینده (چه موقت و چه دائمی)، با *دموکراسی* به ایستیم؛ هرچه که وضعیت باشد!

 

اینکه چرا این یادداشت را امروز می نویسم به این خاطر است که می بینم دوستان بسیار باصداقتی در اپوزیسیون ایران و با حسن نیّت، متعلق به سایه روشن طیفهای مختلف سیاسی، نوعی دیکتاتوری موقت را برای حکومت گذارِ بعد از پایان رژیم اسلامی (ج.ا.ا)، ترویج می کنند! هیچ دیکتاتوری، چه موقت و چه دائمی نباید توسط اپوزیسیون ایران پذیرفته شود. اگر از هم پاشیدگی کشور بعنوان دلیل مطرح شود، ما بازهم نباید حکومت موقت دیکتاتوری را بپذیریم، و در واقع، متأسفانه، ایران مدتهاست که «فلسطین دیگری» است و ترساندن مردم از اینکه با سقوط رژیم اسلامی، ایران «فلسطینی دیگر» می شود، بی معنی است!

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com

یازدهم خرداد ماه 1401
June 1,
2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH