Sam Ghandchiسام قندچي از «محمدتقی فلسفی» تا «روسوفیلهای» خفنِ اسلام سیاسی

سام قندچی

http://www.ghandchi.com/4293-mohammad-taghi-falsafi.htm

From 'Mohammad Taghi Falsafi' to Chic 'Russophiles' of Political Islam

http://www.ghandchi.com/4293-mohammad-taghi-falsafi-english.htm

مطالب مرتبط: 1     2     3     4     5

 

mohammad-taghi-falsafi

 

به یاد دارم در زمان شاه وقتی واعظ معروف حزب اللهی «محمد تقی فلسفی» می خواست در بالای منبر معنای «کمونیسم» را توضیح دهد می گفت «کمو» یعنی «خدا»؛ و «نیست» هم که معلومه یعنی «نیست». این شاید بیان نظر اکثریت پیروان اسلام سیاسی در ایران، در مورد «کمونیسم» بود! جالب است امروز «روسوفیلهای خفنی» در رژیم اسلامی ایران (ج.ا.ا) پیدا شده اند که اسلام سیاسی را با سرود «سلام فرمانده» برای به اصطلاح دهه نودی ها، تعریف می کنند! حال می شود به این «تحول» تازه ی اسلام سیاسی خندید یا گریه کرد!

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com

هشتم خرداد ماه 1401
May 29,
2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH