Sam Ghandchiسام قندچي یک ویژگی خمینی که قبل و بعد از انقلاب تغییری نکرد

سام قندچی

http://www.ghandchi.com/4282-khomeini.htm

مطالب مرتبط: 1     2

 

ayatollah-khomeini

 

احتمالاً آنچه در این یادداشت می نویسم نه اهمیت تئوریک دارد و نه چندان اهمیت عملی برای تصمیم گیری های اپوزیسیون جهت ایجاد ائتلافها و کلاً همکاریهای سیاسی در آینده؛ اما، نکته ای است که به خاطرم آمد و گفتم شاید وقتی زیاد در مورد خدعه ی خمینی بحث می کنیم، و اینکه بسیاری از قولهایش را به بخش های مختلف اپوزیسیون و مردم، بعد از انقلاب عوض کرد، بد نباشد اینرا هم بگوییم که یک ویژگی آیت الله خمینی، چه قبل و چه بعد از انقلاب تغییری نکرد، و آنهم این بود که همیشه طلبکار بود! به یاد دارم که رهبران کنفدراسیون همه ساله پیامهای خمینی را در کنگره شان برای همه ی حضار قرائت می کردند، اما حتی یک بار ندیدم که خمینی در پیام یا مصاحبه ای از کنفدراسیون سپاسگزاری کند؛ و تصور نمی کنم این ویژگی ربطی به این داشت که به چه نحله ی سیاسی و عقیدتی تعلق داشت! شاید سخنی را که در هواپیما هنگام بازگشت به ایران بعد از آنهمه سال گفته، و از او نقل می شود، بهترین بیان همین نکته است!

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com

30 فروردین ماه 1401
April 17,
2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH