Sam Ghandchiسام قندچي توطئه ای علیه خانم مسیح علینژاد با استفاده از مدرکی جعلی

سام قندچی

http://www.ghandchi.com/4276-masih-alinejad.htm

A Conspiracy against Ms. Masih Alinejad Using a Fake Document

http://www.ghandchi.com/4276-masih-alinejad-english.htm

مطالب مرتبط: 1     2     3     4     5     6     7     8

 

masih-alinejad

 

دوستان عزیز، همانطور که مطلع هستید من با بیماری سرطان دست و پنجه نرم می کنم و نیاز به استراحت دارم اما به جای آن درگیر وضعیت سخت ناشی از تغییر مکان و غیره هستم؛ و نیازی به نوشتن دوباره ی وضعیت شخصی ام نیست که برایم وقت بسیار کمی باقی می گذارد! بااینحال در دو روز گذشته در توییتر به فارسی و همچنین به انگلیسی یادداشتی کوتاه درج کردم که سند فیکی را که در اینترنت علیه خانم مسیح علینژاد پخش می شود، باور نکنید!

 

سند فیک مورد اشاره تلاش دارد این باور را ایجاد کند که فعالیتهای خانم مسیح علینژاد نیز در سند کنگره آمریکا که در ماههای پایانی سال گذشته ی میلادی در مورد خلافکاری های خانم ستاره درخشش منتشر شده بود، مطرح شده، که ابداً حقیقت ندارد!

 

سال گذشته این نگارنده درباره ی «سند واقعی کنگره آمریکا» در پی نوشتهای مقاله ام تحت عنوان «ستاره درخشش: حقیقت عجیب تر از افسانه»، توضیح داده ام؛ لطفاً آن جزئیات را با توجه کامل مطالعه کنید تا برایتان دروغها و نسبتهای نادرست و شایعاتی که در سند فیک  علیه خانم مسیح علینژاد تبلیغ شده و این طرف و آنطرف در اینترنت پخش می شود، روشن شود، و اینکه اتهامات علیه خانم مسیح علینژاد کاملاً دروغ و هیچ ذکری از ایشان در «سند واقعی کنگره آمریکا»، وجود ندارد!

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com

چهاردهم فروردین ماه 1401
April 2,
2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH