Sam Ghandchiسام قندچي سپاه پاسداران، برجام، سوریه، روسیه و اوکراین

سام قندچی

http://www.ghandchi.com/4274-irgc-ukraine.htm

مطالب مرتبط: 1     2     3         

 

irgcr-ukraine

 

اکنون موضوع تحریمهای سپاه پاسداران ایران و ارتباط دادن آن با مذاکرات جاری برجام مطرح شده، و همچنین تلاش بشار اسد برای خوش خدمتی به روسیه از کیسه ی ملت ایران با درگیر کردن سپاه پاسداران در کمک رسانی از خاورمیانه برای تجاوز روسیه به اوکراین! و آن فرشته ی روسی دوباره می خواهد با بازی های جدید روسیه، و این بار به همراه سوریه، وانمود کند که دارد به ایران برای برجام کمک می کند! مهم نیست که نفرات سپاه پاسداران از نیروهای اسلامگرای افغانستان، پاکستان، عراق یا هر کشور دیگری تشکیل شده باشند، چنین درگیرشدنی، بدنامی اش برای ملت ایران، تا قرنها به جای خواهد ماند! درست است که در سوریه هیچگاه بشار اسد قادر به پیروزی علیه داعش نشد و نیروی زمینی سپاه پاسداران به همراهی کمک نیروی هوایی روسیه و آمریکا بود، که داعش را دستکم فعلاً شکست داد؛ اما، اوکراین ابداً موردی مشابه نیست و مردمی غیرمسلح و در حال زندگی عادی، توسط متجاوزی به دندان مسلح به نام پوتین، گرچه با تسلیحاتی کهنه و بی مشتری، مورد حمله قرار گرفته اند، ولی به هر حال، حتی بعد از سقوط پوتین، این بدنامی برای روسیه و روسها به جای خواهد ماند! مهم نیست کدام بخش از نیروهای نظامی ایران وارد ماجراجویی های پوتین شود، بدنامی اش برای همه ی ایرانیان خواهد بود! شخصاً دیدگاه خود را در مورد تجاوز روسیه به اوکراین چند ساعت پیش نوشتم و استراتژی فراسوی جنگ را که مورد پشتیبانی این نگارنده هست، توضیح دادم، اما در این یادداشت کوتاه بعنوان یک ایرانی خواستم بگویم مواظب باشیم که به هیچوجه جدا از هر مسأله ای که با سپاه پاسداران داریم، یا با تحریمها، یا با مذاکرات برجام، اصلاً به هیچوجه در هرگونه ماجراجویی روسیه در اوکراین درگیر نشویم، که آقای پوتین دنبال گوشت دم توپ می گردد و پیشخدمتش بشار اسد نیز می داند که برای روسیه، ادامه ی تملک سوریه مهم است و نه ادامه ی حیات بشار اسد و به همین دلیل بشار اسد می خواهد خودش را بعنوان موجودی ضروری برای روسیه نشان دهد، آنچه که آقای بشار اسد برای روسیه هیچگاه نبوده، نیست، و نخواهد بود!

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com

هفتم فروردین ماه 1401
March 27,
2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH