Sam Ghandchiسام قندچي اوکراین: رهبری چپی ضدجنگ ورشکسته است

سام قندچی

http://www.ghandchi.com/4273-beyond-war-ukraine.htm

Ukraine: Leftist Anti-war Leadership is Broken

http://www.ghandchi.com/4273-beyond-war-ukraine-english.htm

مطالب مرتبط: 1     2     3     4     5     6     7     8     9

 

beyond-war-ukraine

 

ما اکنون در دومین ماه تجاوز روسیه به اوکراین هستیم! من یک پاسیفیست هستم اما به ضرورتِ، داشتن یک نیروی پلیس بین المللی *واقعی*، اذعان دارم! من همیشه از ایده های فراسوی جنگ حمایت کرده ام گرچه تشکیلاتی با آن نام که در پالو آلتو کالیفرنیا در زمان جنگ سرد شوروی-آمریکا شکل گرفت و این نگارنده برخی از رهبران آن نظیر دوست مرحوم جک لی را می شناختم، دیگر وجود ندارد. در زمان حمله آمریکا به عراق، این قلم درباره ی نظرات رهبری چپی جنبش ضدجنگ مقاله ای منتشر کردم تحت عنوان «یک جهان بینی از سوی شهر مرتدان» و سال گذشته پی نوشتی به آن اضافه کردم و در آن چند خط به نقد درست خانم مسیح علینژاد از دیدگاههای رهبری جنبش ضدجنگ، اشاره کردم! در واقع، همان رهبری چپی جنبش ضدجنگ که از صدام حسین در زمان حمله ی آمریکا به عراق حمایت کردند، امروز در محکوم کردن حمله ی پوتین به اوکراین و حمایت از مقاومت دموکراتیک زلنسکی در اوکراین فعال نیستند، زمانی که ما همه باید از صلح در وضعیت کنونی اوکراین و کل اروپا، حمایت کنیم! حتی اکنون دیر است اما جهان ضروری است که به محکوم کردن جدی حمله ی روسیه اقدام کند و برای صلح در اوکراین و کل اروپا در صدایی واحد برای فراسوی جنگ، با صدای بلند فریاد کند! زلنسکی حق دارد که می گوید اوکراین حاضر نیست بخشی از سرزمین خود را طبق طرح شبه صلح پوتین متجاوز، از دست بدهد!

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com

ششم فروردین ماه 1401
March 26,
2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH